Większość ankietowanych (51 proc.) jest przeciwna przyjęciu w Polsce części z przybyłych do Europy uchodźców, ale ponad dwie piąte (43 proc.) akceptuje takie rozwiązanie. Obecnie znacznie mniej osób niż w maju nie ma na ten temat zdania (6 proc. w stosunku do 14 proc.).

Reklama

Według CBOS, negatywne nastawienie do uchodźców generalnie oraz konkretnie do uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz z Ukrainy jest znacznie bardziej powszechne wśród młodych niż wśród starszych badanych. 69 procent ankietowanych w wieku 18-24 lat uważa, że Polska w ogóle nie powinna przyjmować uciekinierów. Tego samego zdania jest 32 procent osób w wieku 55-64 lat.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 15 a 21 października roku na próbie ponad 1,1 tys. osób.

CBOS przeanalizował też wpisy użytkowników internetu w sprawie imigrantów i uchodźców. Wynika z nich, że 81 procent internautów jest przeciwna ich przyjęciu, głównie z powodu odmiennej religii i kultury (20 proc.). Tylko 6 proc. użytkowników sieci chce pomocy każdemu, bez względu na kolor skóry i religię. 3 proc. neutralnie odnosi się do kwestii udzielenia uchodźcom schronienia w Polsce.

Analizie poddano materiały zamieszczone w internecie między 14 a 21 października, czyli w tym samym czasie, kiedy przeprowadzono badanie kwestionariuszowe.

Reklama