Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wyraża głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się w ostatnim czasie wypowiedziami w związku ze sprawą byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - wynika z oświadczenia, umieszczonego na stronie warszawskiego Sądu Okręgowego.

Reklama

Sędziowie protestują przeciw komentarzom przedstawicieli części mediów, które przypisują konkretnym sędziom sprzeniewierzenie się niezawisłości i polityczną dyspozycyjność, budzą sprzeciw. Najbardziej oburza ich stanowisko w tej władz Polski. Tym bardziej należy dać stanowczy odpór głosom reprezentantów najwyższych władz państwowych, posługujących się takim samym językiem - piszą.

Oświadczenie sędziów Apelacji Warszawskiej
pobierz plik

Nie sposób zaakceptować przedstawiania wymiaru sprawiedliwości jako instrumentu politycznego, a przez to kreowania wizerunku sądów jako instytucji niezdolnych do wykonywania konstytucyjnie powierzonych zadań - dodają. Dlatego też apelują o zachowanie standardów demokratycznego państwa prawnego i zaprzestanie bezpodstawnych ataków
podważających niezależność sądów i niezawisłość sędziów
.

Zapewniają, że nie chcą tylko chronić swych kolegów przed atakami. Twierdzą, że ich wystąpienie spowodowane jest przede wszystkim potrzebą obrony fundamentalnych zasad, na których opiera się Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne. Przypominają, że według Konstytucji, ustrój państwa opiera się na równowadze władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Władza wykonawcza nie może konkurować z władzą sądowniczą, a Prezydent RP nie jest organem mogącym "uwolnić wymiar sprawiedliwości"
od sprawowania władzy w konstytucyjnie zakreślonym obszarze
- czytamy w oświadczeniu.