Krzysztof Gajewski został powołany na szefa policji w lutym. Wcześniej był komendantem wojewódzkim w Bydgoszczy (2006-2011), komendantem wojewódzkim w Gdańsku (2011-2012) i zastępca komendanta głównego Policji (2012-2015). Od 1983-90 służył w Milicji Obywatelskiej. Ma 57 lat.

Reklama

Mirosław Schossler objął stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji w kwietniu 2013 roku. Latem 2015 roku policyjni związkowcy domagali się odsunięcia go od wykonywania czynności służbowych do wyjaśnienia sprawy, w związku z pojawieniem się informacji o jego kontaktach z ówczesnym szefem klubu PSL Janem Burym. KGP uznała, że nie ma na to wystarczających dowodów.

Wcześniej, od 2012 roku, Mirosław Schossler był komendantem warszawskiej policji. Do policji wstąpił w sierpniu 1991 roku. Rozpoczynał od pracy w Rzeszowie w wydziale zajmującym się przestępczością gospodarczą. Od 2003 roku zajmował kierownicze stanowiska w rzeszowskiej komendzie, a od 2005 roku pracował w Komendzie Głównej w Warszawie. Cały czas zajmował się przestępczością ekonomiczną. W latach 2007 - 2012 był komendantem świętokrzyskiej policji. Ma 48 lat.