Polskie Państwo, którego bardzo ważną częścią jest cały system penitencjarny, zmaga się od jakiegoś czasu z bardzo poważnym problemem. Jednym z elementów tego problemu są koszty utrzymania więźniów, które stale rosną. Obecnie średni koszt utrzymania jednego więźnia to 3 150 zł miesięcznie. Dlatego ostatnio ogłosiliśmy rządowy program pracy więźniów, jednym z jego elementów jest budowa 40 hal produkcyjnych, takich jaka powstała tu, w Krzywańcu. Mam również nadzieję, że Krzywaniec stanie się przykładem dla całej Polski, jak można realizować ten dobry i potrzebny Polsce program. Dzisiaj zmniejszamy koszty utrzymania więźniów, a jednocześnie dajemy im szanse na skuteczną resocjalizację - powiedział wiceminister Patryk Jaki, cytowany w komunikacie.

Reklama

Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Budżetu Służby oraz ze środków własnych kontrahenta planującego prowadzenie działalności na terenie hali stolarsko-tapicerskiej.

Powierzchnia terenu zajętego przez zakład produkcyjny to około 1,5 hektara, natomiast powierzchnia użytkowa samej hali to prawie 7 700 m2. Generalnym wykonawcą obiektu była Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podkreślił, że oddanie hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu jest kolejnym bardzo ważnym etapem w realizacji programu zwiększenia zatrudnienia osób pozbawionych wolności opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną, zakładającego również istotny oraz niezbędny udział przedsiębiorców oraz partnerów samorządów terytorialnych. Podjęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej długofalowy projekt utworzenia infrastruktury produkcyjnej na terenie jednostek penitencjarnych ma na celu realizację ważnej społecznej misji, jaką jest readaptacja osób pozbawionych wolności.

Obecna pojemność Zakładu Karnego w Krzywańcu to 870 miejsc. Otwarcie nowej hali daje możliwość przede wszystkim zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu typu zamkniętego, a więc tej kategorii skazanych, wśród której pracuje stosunkowo najmniej osadzonych. Dzięki temu w Zakładzie Karnym w Krzywańcu zatrudnienie w różnych formach znajdzie ponad połowa więźniów. W pierwszej kolejności do pracy kierowani będą skazani mający zobowiązania alimentacyjne i inne finansowe, podano również.

Resort przypomina, że ministerialny program pracy więźniów składa się z trzech filarów:

1. budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,

2. rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,

3. ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

W pierwszym filarze zakładane jest zbudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie. Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na ich rzecz jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.