Po odśpiewaniu hymnu narodowego minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zamachu w Nicei. Odznaczenia i awanse wręczał m.in. szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wraz z komendantem głównym policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz wiceszefem BBN Jarosławem Brysiewiczem. W uroczystości wziął udział także m.in. nadzorujący policję wiceminister Jarosław Zieliński. Ostatni czas to czas sukcesów policji w tym bardzo spektakularnych - mówił Błaszczak. Dodał, że to nie tylko zasługa kierownictwa policji, ale całych zespołów.

Reklama

Komendant główny policji podczas uroczystości podkreślał, że wyróżniana jest swoista reprezentacja największej formacji mundurowej w Polsce. Najlepsi z najlepszych. Bądźcie zawsze wzorem dla swoich podwładnych - dodał, nadmieniając, że odznaczani i awansowani stanowią kadrę kierowniczą różnego szczebla. Podziękował też bliskim policjantów za wytrwałość, cierpliwość i okazywane funkcjonariuszom wsparcie.

Podczas uroczystości odznaczono w sumie 46 osób. 18 funkcjonariuszy otrzymało prezydenckie odznaczenia krzyże zasługi - złote, srebrne i brązowe. Wyróżniony został m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji isnp. Piotr Mąka za kierowanie akcją związaną z poszukiwaniem i zatrzymaniem Kajetana P. - zabójcy lektorki języka włoskiego z Warszawy.

Odczytano także prezydencką decyzję o wręczeniu kilkuset policjantom z całego kraju medali "za długoletnią służbę". Kilkuset funkcjonariuszy z terenu całej Polski zostało też odznaczonych przez szefa MSWiA odznaczeniami "zasłużony policjant". Podczas uroczystości 18 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnia: 8 na stopień podinspektora, 7 na młodszego inspektora i 3 na stopień inspektora policji. W całym kraju awanse dostało kilkaset osób.

Reklama

Obchody święta policji trwają od piątku - w KGP odsłonięte zostały na Tablice Pamięci z nazwiskami policjantów, którzy polegli na służbie. Jak co roku złożone zostały wieńce i kwiaty przed Obeliskiem "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska". W tym miejscu, przed gmachem KGP, złożona jest urna z prochami policjantów pomordowanych przez NKWD i pogrzebanych w Miednoje. Sobotnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych policjantów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Tam również 14 osobom - wybranym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom wręczone zostały medale Gloria Intrepidis et Animi Promptis oraz Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Główne uroczystości zaplanowane zostały na Pl. Piłsudskiego - o godz. 14 odbędzie się tam promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i ślubowanie nowo przyjętych stołecznych funkcjonariuszy. Wyróżnionych zostanie też 5 laureatów konkursu "Policjant, który mi pomógł". W uroczystości weźmie udział m.in. prezydent Andrzej Duda.

Obchodzone 24 lipca święto policji nawiązuje do tej daty z 1919 r., gdy Sejm II RP przyjął ustawę o Policji Państwowej. Obecnie policja jest największą formacją mundurową w kraju, w której służy 100 tys. policjantów i pracuje 20 tys. cywilów.

Reklama