Prezydent Andrzej Duda osobiście wręcza wyróżnienia 50 funkcjonariuszom - po 10 z każdej formacji - z BOR, policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wręcza listy gratulacyjne.

Reklama

Wyróżnienia otrzymują zarówno funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, czyli bezpośrednio biorący udział w zabezpieczeniu, jak i ich dowódcy.

W całym kraju wyróżniono w sumie 30 tys. funkcjonariuszy, w tym 20 tys. policjantów. Wyróżnienia i nagrody to średnio 1000 zł. Obecni w Legionowie to przedstawiciele tych 30 tys.

W uroczystości biorą też udział: szef BBN Paweł Soloch, wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński oraz dowódcy poszczególnych służb, m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Prezydent i minister SWiA wręczają policjantom wyróżnienia na placu manewrowym Centrum Szkolenia policji w Legionowie. To tu podczas ŚDM i szczytu NATO działało Policyjne Centrum Dowodzenia, w którym ponad 100 funkcjonariuszy, przez 24 godziny na dobę nadzorowało i koordynowało zabezpieczenie obu wydarzeń, w tym działanie sztabów – w Warszawie, Krakowie i Częstochowie.

Światowe Dni Młodzieży i związane z nimi wizyta w Polsce Franciszka przypadły na ostatni tydzień lipca. Nad bezpieczeństwem m.in. papieża czuwało ok. 800 funkcjonariuszy BOR; ponad 20 tys. policjantów zabezpieczało uroczystości w Częstochowie, Krakowie i Brzegach. W akcje zaangażowanych było też ponad 8,7 tys. strażaków PSP i ponad 7 tys. druhów z OSP, a także tysiące strażników granicznych, którzy m.in. zaangażowani byli w przywrócone na ten czas tymczasowe kontrole na wewnętrznych granicach strefy Schengen.

Szczyt NATO, który odbył się w Warszawie 8 i 9 lipca zabezpieczało ok. 7 tys. policjantów z Warszawy ale też innych województw. Istotną rolę w operacji odgrywali także funkcjonariusze BOR, pod których bezpośrednią ochroną znalazło się ok. 120 osób - m.in. głowy państw – w tym prezydent USA Barack Obama, sekretarz generalny NATO, szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych oraz szefowie międzynarodowych organizacji, takich jak ONZ czy Bank Światowy.

Tuż po wręczeniu wyróżnień na motodromie odbędą się pokazy przygotowane przez służby podległe MSWiA; uroczystości zakończy finałowy mecz piłki nożnej.