Badani poproszeni o wskazanie jednego, najważniejszego – ich zdaniem – kryterium, które powinno decydować o nabyciu uprawnień emerytalnych, najczęściej wskazywali staż pracy (46 proc.). Na drugim miejscu znalazł się wiek (35 proc.) - napisano w komentarzu.

Reklama

Wśród możliwych do przyjęcia warunków obniżenia wieku emerytalnego największa grupa badanych (48 proc.) wymieniła wymóg posiadania odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego, co szósty zaś (16 proc.) wskazywał na zniesienie lub znaczne ograniczenie możliwości dorabiania do emerytury. Najmniej zwolenników ma podniesienie podatków (5 proc.) lub znaczące obniżenie wysokości świadczeń emerytalnych w stosunku do zarobków (4 proc.) - dodano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 17–25 sierpnia 2016 roku na liczącej 1033 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.