Przed miesiącem negatywną opinię o kierunku spraw w kraju wyrażała dokładnie połowa badanych, przy 33 proc. głosów pozytywnych.

Reklama

TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych od 7 do 12 października metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1052 mieszkańców Polski od 15 lat.

Z przekazanego przez ośrodek sondażu wynika, że 46 proc. Polaków uważa, iż gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie kryzysu - 37 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 9 proc. - że głęboki. Przeciwnego zdania jest 45 proc. badanych - 42 proc. ocenia rozwój jako powolny, a 3 proc. uważa, że rozwój jest dynamiczny. 9 proc. respondentów nie ma jednoznacznego zdania na ten temat.

42 proc. Polaków twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat nic się nie zmieni w Polsce pod względem materialnych warunków życia, 29 proc. sądzi, że te warunki poprawią się, a 24 proc. - że się pogorszą. 5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Reklama

TNS Polska zapytał też o perspektywy zatrudnienia. Ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że w Polsce można znaleźć zatrudnienie - 3 proc uważa, że bez większych kłopotów można znaleźć dobrą pracę, a 50 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

41 proc. Polaków jest zdania, że znalezienie pracy jest trudne - 34 proc. uważa to za bardzo trudne, a 7 proc. za niemożliwe.