16 proc. nie ma zdania.

Reklama

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w listopadzie odsetek ocen negatywnych spadł o 6 punktów procentowych, przy jednoczesnym wzroście o 6 punktów procentowych odsetka osób nie posiadających jednoznacznej opinii na ten temat" - napisano.

Nieco ponad dwóch na pięciu badanych (44 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. "Przy czym 36 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 8 proc. gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu" - napisano.

Przeciwnego zdania jest niemal tyle samo badanych – 45 proc.

"W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 41 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 4 proc. badanych. Co dziewiąty Polak (11 proc.) nie ma jednoznacznego zdania i odpowiada: +trudno powiedzieć+" - napisano.

Badanie przeprowadzono między 12 a 17 listopada na grupie 1066 osób.