Żaryn pytany w środę przez PAP o medialne doniesienia dotyczące certyfikatu bezpieczeństwa dla Wojtunika napisał, że "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając zgodnie z procedurami i w oparciu o przepisy prawa, wszczęła postępowanie sprawdzające wobec Pawła Wojtunika, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego".

Reklama

Zgodnie z decyzją ABW Panu Pawłowi Wojtunikowi cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa. W chwili obecnej Pawłowi Wojtunikowi przysługuje prawo złożenia odwołania od tej decyzji. Takie odwołanie wpłynęło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dokumenty w tej sprawie są analizowane - napisał rzecznik ministra. Dopiero po zakończeniu analizy będą podejmowane stosowne decyzje - dodał Żaryn.

Poświadczenie bezpieczeństwa wydawane przez ABW pozwala na dostęp danej osoby do dokumentów certyfikowanych - opatrzonych klauzulą tajności.