We wtorek przewodniczący rady nadzorczej Totalizatora Sportowego Piotr Kwiecień poinformował PAP, że w środę zostanie opublikowane ogłoszenie o konkursie na nowego prezesa spółki. Dotychczasowy jej prezes Łukasz Łazarewicz w poniedziałek wieczorem w wydanym oświadczeniu poinformował o złożeniu radzie nadzorczej swojej rezygnacji z pełnionej funkcji, a rada przyjęła jego rezygnację. Łazarewicz kierował tą firmą przez 10 miesięcy.

Reklama

Z ogłoszenia rady nadzorczej wynika, że od nowego prezesa Totalizatora Sportowego wymaga się m.in. ukończenia studiów wyższych, co najmniej pięcioletniego stażu pracy, korzystania w pełni z praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych; osoba taka nie może podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

Jak wskazano w ogłoszeniu, dodatkowymi atutami kandydatów będzie m.in. "posiadanie znajomości sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych, doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, doświadczenie w zakresie zarządzania grupą kapitałową, czynna znajomość języka obcego".

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie sprawdzany jego zakres wiadomości m.in. z wiedzy o działalności spółki w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych oraz organizowania wyścigów konnych.

Reklama

Chętni do zgłoszenia powinni dołączyć list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, iż wobec nich nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi 27 lutego br. w siedzibie spółki. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od 3 do 10 marca 2017 roku w biurze spółki w Warszawie.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, jest spółką Skarbu Państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym.