Uchwałę ws. wprowadzenia bonu radni poparli jednogłośnie.

Radna PO Aleksandra Gajewska powiedziała, że warszawski bon żłobkowy to 400 zł miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi. Rodzice - jak mówiła - zdecydują, na jaką formę opieki nad dzieckiem przeznaczy bon.

Reklama

Może go przeznaczyć na żłobek, klub malucha lub dziennego opiekuna - wyjaśniła.

Gajewska powiedziała, że z bonu żłobkowego będzie mogło skorzystać 4,5 tys., dzieci.

W 2017 r. na bon ma być przeznaczone 7 mln zł.

Aby otrzymać bon, trzeba będzie zrezygnować z miejsca w publicznym żłobku lub z oczekiwania na to miejsce.

Bon będzie przyznawany na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3. rok życia.

To finansowe wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie, nie są na urlopie wychowawczym, spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny, a ich dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do miejskiej placówki.