22 proc. Polaków to osoby powyżej 60. roku życia. Do 2050 r. będzie ich jeszcze więcej – seniorzy będą stanowić 40 proc. polskiego społeczeństwa. Już dzisiaj brakuje ośrodków zapewniających im wsparcie.
Flagowy program, który miał pomóc w tworzeniu nowych miejsc pobytu dla seniorów, nie działa zgodnie z założeniami. Potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł DGP. Wynika z niego, że dzienne domy pomocy powstałe w ramach programu „Senior-Wigor” funkcjonują w zaledwie co dziesiątej gminie i dysponują niewiele ponad 15 tys. miejsc. Założono natomiast że do 2020 r. powstanie ich 1200. Na ten cel zaplanowano 370 mln zł.
Tymczasem w pierwszym roku działania (w 2015 r.) do programu zgłosiło się 119 gmin, ale 21 się z niego wycofało. Nie lepiej było w konkursie rok później. Choć zaakceptowano wnioski 97 gmin, to z miejsca wycofały się dwie. W rezultacie z przewidzianych w 2016 r. 40 mln zł na realizację programu wykorzystano zaledwie 11,7 mln zł (29,3 proc.). W tym tempie zamiast 1200 domów w 2020 r. będziemy ich mieli 500–600. Do tej pory, jak wskazuje raport NIK, z rządowego programu skorzystało zaledwie ok. 5 proc. gmin. – To nie jest zaskoczenie. To program pomyślany tak, że zainteresuje tylko te samorządy, które już są aktywne na tym polu i – co ważne – mają własne pieniądze na ten cel – ocenia dr Paweł Kubicki z SGH specjalizujący się w tematyce senioralnej.
Reklama
Po raz kolejny rząd nakłania samorządy do wzięcia udziału w ważnym projekcie, ale na koniec dnia zostawia je same z kosztami jego utrzymania – komentuje Marek Wójcik, były wiceminister administracji, dziś przedstawiciel Związku Miast Polskich.
Ministerstwo Rodziny przyznaje, że program „Senior-Wigor” nie zadziałał. Dlatego został poddany korekcie. W ramach edycji 2017 po raz pierwszy był realizowany w poszerzonym zakresie, m.in. wprowadzona została nowa forma placówki – klub Senior+, a kwotę dofinansowania zwiększono. Urealnione zostały minimalne standardy lokalowe i kadrowe. Ta nowa, uproszczona wersja dotacji skierowana została przede wszystkim do mniejszych gmin. Jak zapewnia resort pracy, już widać tego efekty. W tym roku ma powstać 141 placówek Senior+, w tym 35 nowych dziennych domów Senior+ oraz 96 klubów Senior+.

W skali kraju i wyzwań demograficznych to wciąż jednak za mało.