Pietrzak poinformował, że w kolejnej turze szkoleń podstawowych - 16-dniowej, uczestniczy w blisko dziewięciuset ochotników. Rozpoczęła się ona w minioną sobotę, w siedmiu miejscach na ścianie wschodniej. Równolegle trwają też szkolenia rotacyjne żołnierzy już zaprzysiężonych oraz szkolenia wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy, którzy już odbywali służbę wojskową.

Reklama

Na 23 i 24 września w Nisku, Sanoku, Przemyślu, Mońkach oraz Zamościu zaplanowano przysięgi wojskowe.

Jak zaznaczył Pietrzak, obecna tura szkoleń rozpoczyna cykl szkolenia jesiennego, które będzie prowadzone w trzech brygadach obrony terytorialnej w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r. Dowództwo WOT planuje rozpoczęcie szkolenia ochotników w kolejnych trzech brygadach, które są formowane - dwóch w woj. mazowieckim oraz jednej w woj. warmińsko-mazurskim.

16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym i biorą w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny sprawności fizycznej. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

W trakcie 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy i topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas szkolenia ogniowego statystyczny ochotnik do WOT zużywa ok. 100 sztuk ostrej amunicji.

Szkolenie wyrównawcze, przeznaczone dla rezerwistów, trwa 8 dni. Pietrzak zaznaczył, że szkolenia podstawowe i wyrównawcze to dopiero początek dalszego szkolenia WOT.

Reklama

W ciągu trzech lat żołnierze WOT będą szkolić się przez minimum 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów obejmie dodatkowe dni szkoleniowe.

Blisko 30 proc. "terytorialsów" to osoby do 25. roku życia. Co piąty jest w wieku odpowiednio do 30, 35 i 40 lat. Średnia wieku w WOT to 32 lata. Ponad jedna trzecia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej legitymuje się wykształceniem wyższym, połowa średnim, a 12 proc. deklaruje, że studiuje. Prawie połowa ma wykształcenie techniczne. 60 proc. żołnierzy TSW pochodzi z miast, a 9 proc. wszystkich to kobiety.

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, mających status odrębnego rodzaju sił zbrojnych, rozpoczęło się z początkiem br. Dotychczas utworzono Dowództwo WOT oraz trzy brygady, w trzech kolejnych, tworzonych brygadach, trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Główne zadania WOT w czasie pokoju mają polegać m. in. na przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. WOT mają też współdziałać z wojskami operacyjnymi, na czas wojny przewidziano dla nich wsparcie wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych.