Komentując na Twitterze projekt porozumienia między WOT a policją b. szef MON, poseł PO Tomasz Siemoniak ocenił, że "Macierewicz z Błaszczakiem tworzą nowe ORMO". Były szef BBN i b. wiceminister obrony, gen. Stanisław Koziej postawił na Twitterze pytanie o status WOT, skoro podpisują one "specjalne porozumienie z policją, niejako obok istniejącego już porozumienia z całymi siłami zbrojnymi".

Reklama

Z kolei rzecznik Dowództwa Obrony Wojsk Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak w komunikacie przesłanym PAP zapewnił, że przygotowywane porozumienie obrony terytorialnej z policją ma służyć wypełnianiu zadań przez obie formacje, wyłącznie w ustawowych ramach.

Rzecznik rządu podkreślił, że jest to dopiero projekt umowy. Jest to standardowa umowa, podobna do tej, która została zawarta w 2014 r. za czasów pana ministra Siemoniaka pomiędzy wojskiem a policją - powiedział Bochenek.

Jak podkreślił, Wojska Obrony Terytorialnej to nowy rodzaj sił zbrojnych w Polsce, który dotychczas nie miał podobnej umowy.

Dowództwo Operacyjne uznało, że zasadnym jest zawarcie właśnie takiego porozumienia na czas zarządzania kryzysowego. Chodzi o wymianę informacji, szkolenia w sytuacjach kryzysowych - dodał rzecznik rządu.

Według Pietrzaka przygotowywane porozumienie umożliwi sygnatariuszom m.in. sformalizowanie wymiany informacji o miejscach planowanych szkoleń. "Dzięki temu komendy policji będą z odpowiednim wyprzedzeniem wiedziały o realizowanych szkoleniach żołnierzy WOT, których specyfika wiąże się z prowadzeniem szkoleń poza poligonami i placami ćwiczeń. Wymiana informacji planowana jest również w obszarze reagowania kryzysowego – dodał.

Wdrożenie porozumienia umożliwi również szkolenie policjantów na obiektach wojskowych oraz szkolenie żołnierzy na obiektach policyjnych na zasadach obecnie realizowanych w innych rodzajach sił zbrojnych. Jest to szczególnie ważne w tych rejonach, gdzie obecnie brakuje infrastruktury szkoleniowej, a zostanie ona utworzona dla powstających jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzięki takiemu współdziałaniu możliwe będzie także uniknięcie dublowania się tego typu infrastruktury - zaznaczył rzecznik DWOT.

Reklama

Porozumienie ma też ułatwić współpracę formacji w sytuacjach kryzysowych np. przy poszukiwaniu osób zaginionych z wykorzystaniem dronów, którymi mają dysponować Wojska Obrony Terytorialnej, czy też reagowaniu "na zdarzenia losowe, w tym pogodowe, o średniej i dużej skali".

W ramach wsparcia logistycznego na podstawie porozumienia możliwa będzie czasowa dyslokacja personelu obu stron w obiektach będących w ich dyspozycji. Wojskom Obrony Terytorialnej w niektórych przypadkach umożliwi to przechowywanie części uzbrojenia i wyposażenia w magazynach komend powiatowych policji, do czasu utworzenia niezbędnej własnej infrastruktury – poinformował rzecznik.

Przypomniał, że porozumienia o współpracy wojsko zawierało już wcześniej, np. w 2014 roku porozumienia z Komendą Główną Policji podpisały Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwo Operacyjne RSZ.