Rezydenci prowadzą protest od 2 października; w poniedziałek o dołączeniu do niego zdecydowało Porozumienie Zawodów Medycznych.

Reklama

Wczoraj poparcia udzieliła medykom Młodzież Wszechpolska. - Praca polskich lekarzy, a także pozostałych pracowników ochrony zdrowia jest pracą niezwykle wymagającą zarówno fizycznie jak i intelektualnie. Misja, którą w życiu narodu pełnią lekarze, poprzedzona wieloletnim kształceniem oraz odpowiedzialność jaka spoczywa na barkach medyków jest nie do przecenienia dla polskich pacjentów oraz nie bez wpływu na sytuację gospodarki narodowej - napisano w oświadczeniu.

Nagonka medialna skierowana przeciw rezydentom (...) wpływa ona negatywnie na jedność narodu, a także stosunek społeczeństwa do lekarza - piszą wszechpolacy.

Oferują też swoją pomoc i deklarują, że ruszą z nią, gdy tylko medycy wyrażą taką chęć.