Dobrodziej zastąpił na tym stanowisku insp. Rafała Kubickiego, który pod koniec października zdecydował o przejściu na emeryturę.

Garnizon stołeczny jest wzorem ze względu na liczbę zadań i obciążenie, nieporównywalne do innych komend wojewódzkich. Jestem przekonany, że nadinsp. Paweł Dobrodziej zagwarantuje wysoką jakość służby i pracy – powiedział komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk powierzając Dobrodziejowi pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta stołecznego.

Reklama
Paweł Dobrodziej urodził się 15 maja 1970 roku w Łodzi. Służbę w policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Od 1998 r. pracował w wydziale XIV w Łodzi Biura do walki z przestępczością zorganizowaną KGP. Od 2000 r. w łódzkim CBŚ. W lutym 2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.