Nowy szef stołecznych policjantów argumentował swój wniosek chęcią samodzielnego doboru swoich zastępców; wcześniej Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, uzyskało informację, iż jeden z zastępców komendanta stołecznego "mógł dopuścić się czynów o znamionach przestępstwa".

Reklama

Komendant Stołeczny Policji miał trzech zastępców. Byli nimi: insp. Piotr Berent, mł. insp. Andrzej Krajewski oraz podinsp. Piotr Byra.

Rzecznik KGP mł. insp. Mariusz Ciarka powiedział PAP, że komendant stołeczny "zwrócił się z wnioskiem o odwołanie swoich zastępców, argumentując to m.in. chęcią doboru na te stanowiska wybranych przez siebie oficerów policji". - Komendant Główny Policji przychylił się do tego wniosku - dodał Ciarka.

Rzecznik potwierdził także, że Biuro Spraw Wewnętrznych KGP uzyskało informację, iż jeden z zastępców komendanta stołecznego "mógł dopuścić się czynów o znamionach przestępstwa". Ciarka pokreślił, że informacja, wraz z zebranymi w tej sprawie materiałami została "niezwłocznie" przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

RMF FM podało, że chodzi o doniesienie jednej z policjantek, która oskarżyła swojego przełożonego o molestowanie seksualne. Według nieoficjalnych informacji PAP, zbliżonych do sprawy, chodzi o oficera nadzorującego pion prewencji.

Jak przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński, pod koniec października z BSW KGP do prokuratury wpłynęły materiały dotyczące "złośliwego i uporczywego naruszania w KSP praw pracownika, wynikających ze stosunku pracy". - Na tym etapie postępowania nie mogę udzielić więcej informacji odnośnie treści zawiadomienia - powiedział prok. Łapczyński.

Poinformował, że 7 listopada pokrzywdzona kobieta została przesłuchana przez prokuratora w charakterze świadka i złożyła zeznania. - Prokuratura okręgowa na tym etapie, w oparciu o dostarczoną dokumentację, wykonała czynności procesowe w niezbędnym zakresie i zgodnie z procedurą obowiązującą w tego typu przypadkach, wystąpiła o wyznaczenie innej prokuratury - dodał Łapczyński.

Reklama

Jak wyjaśnił, prokuratura okręgowa wystąpiła o to z uwagi na fakt, że jej prokuratorzy "na co dzień współpracują z KSP w toku prowadzonych śledztw".

Nadinsp. Paweł Dobrodziej, dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Lublinie, objął obowiązki szefa KSP w czwartek. Zastąpił na tym stanowisku insp. Rafała Kubickiego, który pod koniec października zdecydował o przejściu na emeryturę. Dobrodziej jest piątym oficerem kierującym stołecznym garnizonem w ciągu ostatnich dwóch lat.