„Z ogromnym bólem i żalem przyjąłem wiadomość o słowach, jakie pod adresem Ojca Świętego Franciszka wypowiedział niedawno ks. prof. Edward Staniek podczas homilii w kościele sióstr felicjanek w Krakowie” – napisał w sobotnim oświadczeniu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Jak dodał, rozmawiał już w tej sprawie z ks. Stańkiem.

Reklama

Metropolita krakowski zapewnił, że krakowski Kościół codziennie żarliwie modli się w intencjach Franciszka i „uprasza u Pana Boga tak konieczne dla Niego łaski w pełnieniu Urzędu Piotra w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele”.

Ksiądz profesor Edward Staniek wygłosił 25 lutego w kościele Śióstr Felicjanek bardzo kontrowersyjne słowa podczas mszy - informuje portal pch24.pl. Początkowo mówił o autorytetach. Autorytetu się nie otrzymuje, do autorytetu się dorasta. W Kościele jedynym autorytetem jest Jezus. Nie papież, nie hierarchia, nie przełożeni. Jezus. I w oparciu o Jego autorytet Kościół żyje - mówił wpierw.

Potem jednak zarzucił papieżowi, że wyraźnie odchodzi od Jezusa i żle rozumie miłosierdzie. W imię miłosierdzia wzywa parafie i diecezje aby otwarły drzwi dla wyznawców islamu. Jako religia są oni wrogo nastawieni do Ewangelii i Kościoła. W wojnach religijnych zamordowali miliony. A my, Polacy, wspominając zwycięstwo nad ich wojskami pod Wiedniem, lepiej niż inni rozumiemy, że o dialogu z nimi nie ma mowy. Miłosierdzie możemy okazać tym wyznawcom islamu, którzy umierają z głodu lub pragnienia. Drzwi diecezji i parafii mogą być otwarte tylko dla wierzących w Jezusa Chrystusa - stwierdził.

POSŁUCHAJ PEŁNEJ TREŚCI HOMILII>>>

Potem dodał, że papież nie potrzebnie zezwala na uczestnictwo w mszy ludziom, którzy wybierają grzech jako swój świat. Jego bowiem zdaniem, oni mogą przyjmować komunię, o ile się nawrócą i odpokutują swoje grzechy. Jego zdaniem, działanie papieża to profanacja sakramentów.

Stwierdził, że takie postępowanie głowy Kościoła jest potem wykorzystywane w w mediach nastawionych na niszczenie Jezusa i Jego Kościoła. Dlatego też modli się o mądrość dla papieża, o jego serce otwarte na działanie Ducha Świętego, a jeśli tego nie uczyni – modlę się o szybkie jego odejście do Domu Ojca. O szczęśliwą śmierć dla niego mogę zawsze prosić Boga, bo szczęśliwa śmierć to wielka łaska - powiedział.

Reklama