"Dyrektorzy oddziałów dostali średnio po 24 290 zł, a ich zastępcy po 18 229 zł", doprecyzowuje "Super Express".

- ZUS działa jak piramida finansowa, wpłacamy składki, a pieniędzy i tak nie wystarcza. ZUS powinien szukać oszczędności, a wypłacanie jakichkolwiek nagród dla dyrektorów jest oburzające i nie powinno mieć miejsca – uważa wicemarszałek Stanisław Tyszka.