Instrukcja, która wejdzie w życie 25 listopada, liczy 80 stron. Wprowadza kilka znaczących zmian dotyczących lotów najważniejszych osób w państwie.

Reklama

"Dotąd każdy lot z prezydentem, premierem, marszałkiem Sejmu albo Senatu z mocy prawa był objęty tzw. statusem HEAD, z którym wiążą się procedury bezpieczeństwa zapisane w wydawanej przez ministra obrony instrukcji. A według nowych przepisów, to szef Służby Ochrony Państwa nadaje taki status", podaje WP.pl.

- Status HEAD, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla lotów polskich wojskowych statków powietrznych nadaje Komendant SOP, który informuje Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Informacje o osobach znajdujących się na pokładzie statku powietrznego przekazują do Komendanta SOP organizujący lot i realizator lotu nie później niż dzień przed planowanym lotem – czytamy na początku instrukcji.

Po drugie, "nagłych przypadkach" możliwe będzie zamawianie lotu w terminie krótszym niż 24 godziny (mailem lub np. przez telefon) i "nie później niż w czasie określonym przez SOP i realizatora lotów”.

Po trzecie, poza VIP-ami z wojskowych samolotów będą mogły korzystać "inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych". W tym np. "członkowie oficjalnych delegacji, a także personel towarzyszący najważniejszym osobom w państwie".

"Jednak najwięcej kontrowersji budzi zapis o umożliwieniu lotów "innym osobom", w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebą niesienia pomocy humanitarnej, żywotnymi interesami lub zobowiązaniami międzynarodowymi RP. Jakie to żywotne interesy - nie wiadomo. Jakie inne osoby - tego również nie ma w dokumencie", dodaje WP.pl.

Nowa instrukcja mówi też o tym, że jednym samolocie nie mogą znaleźć się najważniejsze osoby w państwie, w tym Prezydent i Marszałek Sejmu; Prezydent i Prezes Rady Ministrów; Premier i wszyscy wiceprezesi Rady Ministrów; więcej niż połowa: członków Rady Ministrów, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Kolegium do spraw Służb Specjalnych; a także więcej niż połowa dowódców wojskowych. Lot nie może się też odbywać podczas m.in. mgły, burzy, szkwału, gradu, opadów zmniejszających widoczność czy intensywnego oblodzenia.

Reklama

"Kwestie sporne – w przypadku rozbieżności w przypadku lotów najważniejszych osób w państwie – ma rozstrzygać szef Kancelarii Premiera. Odpowiedzialność za organizację i zabezpieczenie lotów polskich VIP-ów korzystających ze statusu HEAD spoczywa na Dowództwie Operacyjnym Polskich Sił Zbrojnych".