Rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka poinformował w czwartek PAP, że w całym kraju na zwolnieniach lekarskich może przebywać nawet co trzeci funkcjonariusz, czyli około 30 tys. osób. Jak podają media, zwolnienia miały być formą protestu policjantów domagających się m.in. podwyżek.

Reklama

W czwartek MSWiA oraz związki służb mundurowych porozumieli się ws. podwyżki, pełnopłatnych nadgodzin oraz zmian w emeryturach. W imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski poinformował, że wraz z podpisaniem porozumienia zakończyła się akcja protestacyjna.

Pismo ws. możliwości powrotu do pracy policjantów przebywających na L4 opublikował portal TVN Warszawa. Instrukcję wydał Zespół ds. Medycyny Pracy Komendy Stołecznej Policji.

Dokument przedstawia warunki, jakie muszą być spełnione, by przełożony mógł dopuścić do służby policjanta. Został on przygotowany wraz z pierwszymi pytaniami, wątpliwościami i obawami policjantów, związanymi z wcześniejszym powrotem do służby - powiedział PAP rzecznik KSP Sylwester Marczak.

W dokumencie czytamy m.in., że "przełożony służbowy nie może podpuścić policjanta do służby w czasie zwolnienia lekarskiego, gdyż lekarz wydając zaświadczenia na druku ZUS ZLA stwierdza bowiem, że policjant nie powinien wykonywać swoich obowiązków przez dany okres ze względy na stan zdrowia".

Jednakże, jeżeli policjant czuje, że powrócił do zdrowia przed upływem zwolnienia, którego okres wynosi mniej niż 30 dni, to skrócenie okresu zwolnienia jest możliwe - podkreślono. W tej sytuacji - wyjaśniono - policjant powinien zwrócić się do lekarza, który wydał zwolnienie i oświadczyć - na piśmie - o odzyskaniu zdolności do wykonywania obowiązków służbowych.

Jak podkreślono w piśmie, policjant sam nie może zdecydować o tym, czy jest już zdrowy i zdolny do pracy. Decyduje o tym lekarz po przeprowadzeniu stosownych badań lekarskich - dodano.

Zgodnie z zawartym w czwartek porozumieniem między MSWiA a związkowcami, funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Ustalono również, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Ponadto - według ustaleń - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Porozumienie zakłada także zmiany w emeryturach mundurowych. Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Od 2013 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.