Prokuratorscy związkowcy przedstawili postulaty podczas konferencji w Sejmie. Jak mówiła wiceprzewodnicząca ZZPiPP, a jednocześnie posłanka Kukiz'15 Barbara Chrobak, "okazuje się, że wynagrodzenia w ponad 350 prokuraturach rejonowych to średnio 1 tys. 870 zł netto, tymczasem średnia płaca w gospodarce w pierwszym kwartale tego roku wyniosła prawie 3 tys. 300 zł netto".

Reklama

- To prokuratura od 2016 r. zintensyfikowała walkę z przestępczością skarbową, co odbiło się na wzroście ściągalności podatków. Nasze przesłanie do premiera jest krótkie: nie ma VAT-u bez sekretariatu w prokuraturze - podkreśliła Chrobak.

Przewodniczący związku prok. Jacek Skała powiedział, że związkowcy domagają się podniesienia płac dla pracowników prokuratur i sądów w 2019 r. o 1 tys. zł netto miesięcznie, niezwłocznego uchwalenia planu modernizacji prokuratury gwarantującego coroczne podwyżki uposażeń, debaty parlamentarnej nad kwestią płac pracowników sądów i prokuratur oraz stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości.

Jak zaznaczył z szacunków związku wynika, iż korpus pracowników prokuratury liczy ok. 8,5 tys. osób. - Z danych, które mamy wynika, że na przestrzeni ostatnich 10 lat prawie cały korpus tych pracowników został wymieniony. Odeszło ze służby 7 tys. pracowników, z czego ponad 3,3 tys. rozwiązując umowę o pracę z własnej inicjatywy. Oni odeszli do innych zawodów, do prywatnych przedsiębiorstw, tam gdzie są godne wynagrodzenia, za które można utrzymać rodziny - powiedział prok. Skała.

- W tym roku do września 408 pracowników odeszło z prokuratury rozwiązując umowy o pracę. Jeśli ta dynamika się utrzyma, to z tego korpusu 8,5 tys. pracowników ponad 500 osób odejdzie - mówił prok. Skała.

Jak zaznaczyli związkowcy, środowisko prokuratorów w pełni popiera postulaty pracowników prokuratur.

Resort sprawiedliwości informował we wtorek, że zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jak podano "jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy pracownicy sądów otrzymają 1 tys. zł brutto gwarantowanej nagrody, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji".

Reklama

"Umowa przewiduje, że poza 1 tys. zł brutto gwarantowanej nagrody, pracownikom sądów może być przyznana – również jeszcze przed świętami - dodatkowo nagroda uznaniowa w wysokości średnio 534 zł brutto. (...) Kolejny punkt porozumienia gwarantuje, że od 1 stycznia 2019 r. każdy pracownik sądów otrzyma podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 200 zł brutto" - informowało MS.

Jak przekazała PAP wiceprzewodnicząca Chrobak ZZPiPP nie uczestniczył w podpisywaniu porozumienia pomiędzy resortem sprawiedliwości a związkami pracowników sądów.

Odnosząc się do ustaleń tego porozumienia prok. Skała powiedział, że "z naszej strony nie ma w tym momencie przesłanek do podpisywania porozumienia tej treści, albowiem kwota 200 zł na podwyższenie pensji była zagwarantowana półtora miesiąca wcześniej, kiedy do parlamentu został skierowany projekt budżetu, gdzie minister sprawiedliwości zapisał 5 proc. podwyżki". - Podpisywanie porozumienia, którego przedmiotem jest coś, co było zagwarantowane, jest bezprzedmiotowe - ocenił.

Jak dodał, obiecane nagrody "są z oszczędności wynikających z korzystania ze zwolnień lekarskich przez prokuratorów". - Oszczędności z tego tytułu od trzech lat są wypłacane pracownikom w formie nagród i premii. Resort i prokurator krajowy zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji pracowników i te środki przeznaczają na nagrody, ale to nie są nowe pieniądze, tylko środki będące już w systemie - powiedział prok. Skała.

- Apele kierujemy do premiera, bo on musi się w to włączyć i podjąć decyzję, żeby tę sytuację odwrócić - podsumował przewodniczący związku.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik mówiła, że od 2016 r. kierownictwo prokuratury podjęło szereg skutecznych kroków, żeby zwiększyć budżety poszczególnych jednostek prokuratury w celu zwiększenia poborów pracownikom i urzędnikom prokuratury. Dodała, że w latach 2016-2018 pobory pracowników prokuratury zostały podniesione o 13,3 proc., a na 2019 r. jest planowana waloryzacja tych pensji o dalsze pięć procent.

- Trwają prace nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury, która poprawi sytuację ekonomiczną pracowników w ten sposób, że zostaną wprowadzone pewne rozwiązania systemowe, które pozwolą poprawić status ekonomiczny pracowników prokuratury – zaznaczyła.