Właściciel czy najemca domu jednorodzinnego, jeżeli rejestruje firmę, nie musi występować o pozwolenie na użytkowanie lokalu i prowadzenie w nim konkretnej działalności gospodarczej - mówi architekt. Dodaje, że wystarczy tylko zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podkreśla, że zabudowa jednorodzinna nie jest obostrzona takimi przepisami przeciwpożarowymi jak budynki użyteczności publicznej. Nie trzeba więc uzgodnień np. projektu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, ani zgłaszać przedsięwzięcia do terenowego oddziału straży pożarnej.

Reklama

Z możliwości tej mogło skorzystać wiele osób, które otwierały tzw. escape room's, czyli pokoje zagadek np. w dobudowanych do domów jednorodzinnych oficynach czy garażach. Na jednym z portali właściciel takiej dobudówki przedstawia nawet biznesplan uruchomienia obiektu o nazwie "Tajemnica Garażu" i prosi użytkowników sieci o wsparcie finansowe. Tym, którzy wpłacą pieniądze obiecuje "nagrody i udział w darmowych testach".

Szacuje się, że przygotowanie pokoju zagadek to wydatek ok. tysiąca złotych na metr kwadratowy, przy czym im więcej nowoczesnej elektroniki i większy metraż, tym nakłady inwestycyjne większe. Dużym wydatkiem są np. kamery, które umożliwiają monitorowanie pomieszczeń, a także pracownicy, którzy pilnują porządku. Inwestycja przeważnie szybko się zwraca: np. godzina zabawy w jednym z warszawskich pokojów zagadek kosztuje od 150 (dzień powszedni) do 180 zł (weekendy).

Dużo większym rygorom bezpieczeństwa - jak zaznacza Nowicki - podlegają wszystkie lokale użytkowe w centrach handlowych czy obiektach użyteczności publicznej. Każdy lokal, żeby dostał pozwolenie na użytkowanie, musi mieć akceptację uprawionego inspektora-pożarnika, który sprawdza np. czy są działające gaśnice, odpowiednio oznaczone włączniki prądu i czy systemy przeciwpożarowe działają (np. tryskacze). Inspektor nie dopuści też do użytkowania lokalu, w którym zastosowano materiały łatwopalne lub nie są zachowane odległości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2018 roku.

Według serwisu lockme.pl w Polsce działają obecnie 364 firmy, będące właścicielami 1027 pokoi. Najwięcej pokoi zagadek jest w Warszawie - 122.

W piątek po godz. 17.00 w tzw. escape roomie w Koszalinie doszło do pożaru, w którym zginęło pięć dziewcząt, jeden mężczyzna jest ciężko poparzony. W sobotę szef MSWiA Joachim Brudziński napisał na Twitterze, że oczekuje od właścicieli escape roomów, aby do czasu zakończenia kontroli powstrzymali się od prowadzenia tej działalności.

"Już po wstępnych kontrolach widać, że część z tych #escaperoom zostało zarejestrowanych, jako zwykła działalność gospodarcza. Właściciele muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi za spowodowanie zagrożenia zdrowia i życia. Tym bardziej, że szczególnie narażone mogą być dzieci" - napisał minister.

Poinformował, że polecił komendantom policji i straży pożarnej, a także właściwym departamentom MSWiA szczegółową analizę obecnych przepisów prawnych, regulujących prowadzenie działalności gospodarczej typu escape room. "Będę rekomendował zmianę tych przepisów" - zapowiedział szef MSWiA.

Państwowa Straż Pożarna na polecenie ministra Brudzińskiego rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe w obiektach typu escape room na terenie całego kraju.

W sobotę komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski przypomniał, że zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, osoba, która prowadzi taką działalność, ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim, którzy tam się znajdują.

Przywołany artykuł stanowi, że właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, a także wyposażyć budynek lub teren w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Ma on również obowiązek z zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych.

Ponadto właściciel budynku ma zapewnić osobom w nim przebywającym możliwość ewakuacji oraz przygotować budynek lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej. Osoby pracujące w danym budynku powinny zostać zapoznane z przepisami przeciwpożarowymi.