Prezes Akcji Katolickiej Urszula Furtak poinformowała PAP w czwartek, że pielgrzymka będzie się odbywać w obliczu "trwającego ataku na Kościół w Polsce".

Reklama

- Ufni w nieustanną opiekę Jasnogórskiej Pani i Jej wstawiennictwo przed Bogiem będziemy prosić o łaskę umocnienia nas i posłanych do nas kapłanów. Prosić o dar tak potrzebnych nowych powołań apostolskich do służby Bogu i naszej ojczyźnie poprzez Akcję Katolicką – podkreśliła.

Dodała, że trwa w narodzie polskim przebudzenie. - Zadajemy sobie jednak pytanie, czy uda się obronić chrześcijańskie wartości w zjednoczeniu wspólnot, w odważnej i bezwarunkowej służbie Bogu. Czy to przebudzenie doprowadzi do przestrzegania i respektowania Jego prawa w każdej przestrzeni życia. Szczególnej troski potrzebuje sakramentalne małżeństwo, model chrześcijańskiej rodziny i troska o moralne wychowanie dzieci. Pielgrzymowanie przed Tron Królowej Polski nabiera zatem szczególnego znaczenia. Potępiamy każde dokonane zło, ale w obliczu bardzo jednoznacznie ukierunkowanych dziennikarskich poszukiwań i publicznego osądu, tylko wybranej bardzo wąskiej grupy, dociera spostrzeżenie, że pod pozorem troski o dobro najmłodszych dokonuje się kolejna próba zniszczenia autorytetu kapłana, Kościoła i Polski – zaznaczyła prezes Akcji Katolickiej.

Podkreśliła jednocześnie, że przybywając na Jasną Górę, pielgrzymi przywołają postać i nauczanie sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, prymasa polski, który zwracał uwagę "na konieczność odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność". Do katolików w Polsce wypowiedział bardzo znamienne słowa: "I dla nas wybiła godzina Akcji Katolickiej (…), by przygotować ludzi katolickiego jutra w kraju".

W pielgrzymowaniu na Jasną Górę w piątek 7 czerwca zaplanowano konferencję w Sali Papieskiej na Jasnej Górze i Apel Jasnogórski, któremu przewodniczyć będzie biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski, krajowy asystent Akcji Katolickiej. Po apelu czuwanie nocne poprowadzi Akcja Katolicka z diecezji sandomierskiej.

O godz. 13.00 sprawowana będzie Eucharystia. Mszy św. na szczycie jasnogórskim przewodniczyć będzie przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Msza zakończy się wspólnym odnowieniem Aktu zawierzenia Matce Bożej.