W przypadku czasowej rezygnacji ze świadczenia mundurowego na rzecz korzystniejszej wypłaty z ZUS, byli funkcjonariusze SB zachowują prawa do policyjnej pomocy socjalnej.
Reklama
Ustawa deubekizacyjna spowodowała obniżenie 38,3 tys. świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych osobom, które nawet przez kilka miesięcy służyły w jednostkach podległych SB. Okazuje się jednak, że nie zabrano im innych korzyści.
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w piśmie do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych PR (ZER – WOP -062 – 4 – 2/ 2019 – IC) wyjaśnia, że osoby pozostające w służbie przed 2 stycznia 1999 r. w przypadku zbiegu prawa do świadczenia z systemu powszechnego oraz zaopatrzeniowego mają możliwość wybrać wsparcie wyższe lub wskazane przez siebie.

CZYTAJ WIĘCEJ W DZISIEJSZYM WYDANIU EDGP>>>

Reklama