Sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie od kilku dni próbują doprowadzić do zwołania zebrania, by omówić sytuację w tym sądzie, jaka zaistniała po zawieszeniu przez prezesa Macieja Nawackiego sędziego Pawła Juszczyszyna.

Reklama

W piątek sędziowie rejonowi chcieli przedyskutować dwie kwestie. W pierwszym wniosku sędziowie zwracają uwagę na to, że po zarządzeniu natychmiastowej przerwy w pełnieniu obowiązków służbowych wobec sędziego Pawła Juszczyszyna Sąd Rejonowy w Olsztynie nie posiada obecnie reprezentacji w Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie. Z kolei drugi wniosek dotyczy potrzeby omówienia bieżącej działalności Sądu Rejonowego w Olsztynie - poinformowała rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie Agnieszka Żegarska.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki odmówił zwołania zebrania. Odnosząc się do pierwszego wniosku, powiedział, że zawiesił sędziego Juszczyszyna tylko na miesiąc. Wniosek sędziów świadczy o tym, że prognozują fakt długotrwałego zawieszenia sędziego Juszczyszyna. Jeśli tak się stanie będziemy o tym rozmawiać. Mi nie wolno prognozować co do decyzji Sądu Najwyższego bo byłby to niedopuszczalny nacisk z mojej strony na ten sąd - powiedział Nawacki.

Co do drugiego wniosku sędziów Nawacki powiedział, że o sytuacji w sądzie sędziowie będą rozmawiać na przewidzianym ustawą rocznym zebraniu, które odbędzie się pod koniec stycznia. Na tym etapie ten wniosek jest bezprzedmiotowy - dodał prezes sądu w Olsztynie.

Reklama

W tym tygodniu sędziowie dwa razy próbowali zwołać zebranie, dwa razy Nawacki im odmówił.

Sędzia Żegarska poinformowała, że sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie w trakcie zebrania planowali podjąć trzy uchwały.

W pierwszej z tych uchwał sędziowie chcieli zwrócić się do ministra sprawiedliwości o odwołanie sędziego Macieja Nawackiego z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, ponieważ w ich ocenie podjęta przez prezesa decyzja o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Pawła Juszczyszyna jest pozbawiona podstaw faktycznych i prawnych. Ponadto, sędziowie podnieśli, że Maciej Nawacki podjął tę decyzję w sytuacji, która dotyczy jego osobiście, z pogwałceniem zasady, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Sędziowie wskazali również, że dalsze pełnienie funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie przez Macieja Nawackiego nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

W drugiej uchwale sędziowie chcieli wyrazić stanowisko, że podjęta przez sędziego Pawła Juszczyszyna czynność procesowa, polegająca na zwróceniu się do Kancelarii Sejmu o przesłanie list poparcia dla członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, była obowiązkiem sądu odwoławczego i jest zgodna z przepisami, a zatem nie stanowi czynu zabronionego. Jednocześnie sędziowie zwrócili się do prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o natychmiastowe uchylenie zarządzenia z 29 listopada 2019 r. o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.

Natomiast w trzeciej uchwale sędziowie chcieli podziękować wiceprezesom Sądu Rejonowego w Olsztynie – Annie Szczepańskiej oraz Krzysztofowi Krygielskiemu – za ich ciężką pracę włożoną w kierowanie i zarządzanie Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sędziowie podkreślili przy tym, że wiceprezesi, wykonując swoje obowiązki kierowali się tylko względami merytorycznymi oraz nie wkraczali w sferę niezawisłości i niezależności sędziowskiej. Oboje wiceprezesi we wtorek sami zrezygnowali z zajmowanych stanowisk.