Bogumił Łoziński: Zgromadzenie redemptorystów stało się słynne z powodu działalności ojca Tadeusza Rydzyka. Jak ocenia ojciec jego inicjatywy i poglądy, które głosi na antenie stworzonych przez siebie mediów?
Ojciec Ryszard Bożek:
Nie mam żadnych wątpliwości, że działalność ojca Rydzyka na polu ewangelizacji jest zgodna z misją redemptorystów, bo nasze zgromadzenie jest powołane, aby w sposób bezpośredni głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Z drugiej strony każde dzieło stworzone przez człowieka jest niedoskonałe. Także Radio Maryja jest dziełem ludzkim, które powinno być reformowane. Jednak o szczegółach będę mógł mówić, gdy bliżej zapoznam się ze sprawą.

Reklama

Jednym z głównych zarzutów formułowanych wobec ojca Rydzyka jest zaangażowanie polityczne. Dostrzega ojciec ten problem?
Chcę, aby sprawy polityczne były przedstawiane w Radiu Maryja zgodnie z nauczaniem Kościoła i wskazaniami Episkopatu. Jest poza wszelką dyskusją, że Kościoła trzeba słuchać. Katolicka rozgłośnia nie powinna popierać jednej partii. Jeśli są audycje z udziałem polityków, to muszą oni reprezentować różne opcje.

Problem polega na tym, że mimo upomnień Episkopatu i Stolicy Apostolskiej o. Rydzyk nadal angażuje się politycznie. Jak ojciec chce wyegzekwować apolityczność Radia Maryja?
Na razie tego nie wiem. Jestem prowincjałem kilka dni i dopiero zapoznaję się z tymi sprawami. Chcę zapoznać się z uwagami, które Zespół Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja i rada programowa kierowały wobec rozgłośni i zbadać, jak na nie reagował ojciec Rydzyk, czy dostosowywał się do wskazań. Nie chcę wysuwać pochopnych deklaracji.

Czy ojciec Rydzyk jako członek zgromadzenia redemptorystów jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec prowincjała?
Od czasów Soboru Watykańskiego II w zgromadzeniu obowiązuje tak zwane posłuszeństwo dialogowane. Spotykamy się, dyskutujemy, przedstawiamy różne spojrzenia, szukamy najlepszego rozwiązania. Z dialogu rodzi się jakieś wspólne rozwiązanie, inaczej jest to "zamordyzm".

Gdy obecny rząd zapowiedział, że sprawdzi dotacje przyznane przez PiS na przedsięwzięcia o. Rydzyka, ten ogłosił, że to prześladowanie Radia Maryja i Kościoła w Polsce i zagroził antyrządową demonstracją w Warszawie. To właściwa reakcja?
Jestem zdecydowanie przeciwny temu, aby ksiądz, ktokolwiek by nim był, angażował się w antyrządowe manifestacje.

Bardzo poważny zarzut wobec Radia Maryja wysunął w sierpniu kard. Stanisław Dziwisz, twierdząc, że łamie ono jedność Kościoła, m.in. z powodu realizowania innej linii duszpasterskiej niż Episkopat. Zgadza się ojciec z tą opinią?
Mamy obowiązek posłuszeństwa wobec wskazań Episkopatu, który odpowiada za dzieło ewangelizacji w Polsce. Dlatego będę pilnował, aby redemptoryści i Radio Maryja postępowali zgodnie ze stanowiskiem Episkopatu.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich skierował wniosek do prokuratury przeciwko ojcu Rydzykowi o obrazę osób narodowości żydowskiej. Czy dostrzega ojciec problem antysemityzmu w Radiu Maryja?
Nie słucham Radia Maryja dzień i noc, więc nie potrafię tego ocenić.

Czy założona przez ojca Rydzyka fundacja Lux Veritatis jest dziełem zakonu, który bierze odpowiedzialność za jej inicjatywy, na przykład Telewizję Trwam, czy Wyższą Szkołę Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu?
Nie znam tego problemu od strony prawnej, ale z tego co się orientuję, ojciec Rydzyk nie jest jedynym założycielem tej fundacji. Na jej czele stoją osoby świeckie. Z tego co wiem, są to dzieła odrębne, za które prowincja redemptorystów nie bierze odpowiedzialności.

Część biskupów postulowała odsunięcie ojca Rydzyka od kierowania Radiem Maryja. Należy to zrobić?
Nie wyobrażam sobie dziś Radia Maryja bez ojca Tadeusza Rydzyka. Nie ma nikogo, kto mógłby poprowadzić takie dzieło. To jest twórca i wokół niego to radio istnieje. Może za parę lat to się zmieni, nie ma ludzi niezastąpionych.

Kim jest ojciec Rydzyk: charyzmatycznym zakonnikiem, twórcą imperium medialnego, świetnym biznesmenem, czy może politykiem patronującym powstawaniu koalicji rządowych?
Skłaniam się za pierwszym określeniem. Ojciec Rydzyk to człowiek charyzmatyczny i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Inne określenia są raczej naciągane, ale każdy ma prawo do swojej opinii.