Poczta poinformowała, że wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego, a także wysyłanych do tych instytucji.

Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i stanowią odpowiedź spółki na oczekiwania społeczne - powiedział Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Reklama

Dzięki wprowadzonym zmianom adresaci otrzymają większość przesyłek w sposób bezdotykowy - dodał.

W komunikacie czytamy, że epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w świadczeniu niektórych usług. Dodano, że w następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, listy polecone bez potwierdzenia odbioru i bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, a paczki i przesyłki kurierskie będą doręczane bez pokwitowania.