Podczas poniedziałkowej rozprawy przed sądem poinformowano, że opinię tę sporządzi dr hab. Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie to kolejna, czwarta już, zlecona przez prokuraturę opinia biegłego specjalizującego się w zagadnieniu heraldyki.

Reklama

Ponadto prokurator Michał Kroplewski złożył wniosek o wykonanie dwóch nowych opinii biegłych z zakresu lingwistyki kryminalistycznej oraz religioznawstwa. Pierwszy z nich ma m.in. dokonać analizy tekstów utworów zespołu Behemoth i ocenić czy nawiązują one do np. treści satanistycznych. Biegły religioznawca ma natomiast wydać opinię m.in. w sprawie znaczenia symboli użytych w plakacie grupy.

Decyzję o tym, czy powołani zostaną dwaj nowi biegli, sąd podejmie na następnej rozprawie wyznaczonej na 18 listopada.

Proces przed gdańskim sądem dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pt. "Rzeczpospolita Niewierna", która odbywała się między 30 września a 10 października 2016 r.

Zawarta w materiałach, m.in. na plakatach, grafika przedstawiała białego orła bez korony: zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis "Rzeczpospolita Niewierna".

W toku śledztwa prokuratorzy uzyskali opinie dwóch biegłych z zakresu heraldyki oraz historii i ikonografii, z których wynika, że w grafice celowo zniekształcono wzór godła RP celem nadania mu treści ideowo całkowicie różnej od historyczno-państwowej i wprowadzono do niego elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie.

W kwietniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił Adama Darskiego, a także dwóch pozostałych oskarżonych: grafika Rafała Wechterowicza (twórca m.in. grafik dla takich zespołów jak Slayer, Michael Jackson, Rolling Stones, Grateful Dead, Lady Gaga i Ramones - PAP) oraz prowadzącego stronę internetową i sklep zespołu - Macieja Gruszkę. Wszyscy oskarżeni wyrazili zgodę na publikację danych osobowych. Apelację od tego wyroku wniosła prokuratura.

We wrześniu 2018 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok sądu niższej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przygotowując nowy akt oskarżenia prokuratura zamówiła trzecią opinię biegłego z zakresu heraldyki, a następnie jeszcze od tego samego specjalisty opinię uzupełniającą.

Reklama

Proces Darskiego i dwóch pozostałych oskarżonych ruszył po raz drugi przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w lipcu.

Podczas poprzedniej rozprawy w sierpniu poinformowano, że autor ostatniej opinii z dziedziny heraldyki zmarł jesienią ub. roku. Sędzia Monika Jobska oświadczyła, że opinia nieżyjącego biegłego jest niejasna i dlatego ekspert ten, aby rozwiać różne wątpliwości, miał wystąpić przed sądem na rozprawie. Sędzia podkreśliła, że opinia z zakresu heraldyki to najbardziej istotny dowód w tej sprawie i jej brak uniemożliwia wydanie wyroku.

W tej sytuacji sędzia zdecydowała, aby prokuratura zleciła wykonanie kolejnej, czwartej już, opinii biegłego specjalizującego się w zagadnieniu heraldyki.

W trakcie pierwszej rozprawy w lipcu "Nergal" nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień, ale odpowiadał na pytania sądu i swoich obrońców.

Podczas pierwszego procesu przed gdańskim sądem Darski tłumaczył m.in., że używana symbolika ma ścisły związek z tym, że muzyka grupy Behemoth jest "radykalna i agresywna", a "węże, drapieżne ptaki, odwrócone krzyże i inne okultystyczne symbole" to część konwencji stosowanej przez deathmetalowy gatunek.

Za publiczne znieważenie polskiego godła grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub roku więzienia.