Metropolita warszawski przewodniczył mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, koncelebrował prezes zarządu fundacji ks. Dariusz Kowalczyk. Modlono się w intencji stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Reklama

Dzień Papieski obchodzony jest w niedzielę w Polsce oraz w środowiskach polonijnych na całym świecie pod hasłem "Totus Tuus".

W homilii kard. Nycz nawiązał do pierwszy słów Karola Wojtyły po wyborze na papieża: "Nie lękajcie się". Jan Paweł II kierował te słowa do całego Kościoła, ale także do całego świata, o którym myślał i przed którym chciał objawić prawdę Kościoła Chrystusowego. Tak to czynił przez z górą dwadzieścia sześć lat - powiedział metropolita warszawski.

Zwrócił uwagę, że dziś świat przyzwyczaił się tego wydarzenia, jakby było ono oczywistością. Wiemy doskonale, zwłaszcza ci, którzy pamiętają ten czas, że tak nie było to przyjmowane i nie było to oczywiste wtedy, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Wiemy, że było to wydarzenie historyczne i ważne dla Chrystusowego Kościoła, było to wydarzenie ważne dla świata w tamtym czasie, ale było to wydarzenie także dla naszej ojczyzny, która żyła wtedy w podzielnej Europie po tej niełatwej stronie i oczekiwała na jakieś przyjście i wyzwolenie. Dlatego wybór papieża, a potem jego pierwsza pielgrzymka, te nadzieje jeszcze bardziej ożywiły i wzmocniły oczekiwania, które potem dzięki papieżowi i innym czynnikom stały się faktem - mówił kard. Nycz.

Podkreślił, że św. Jan Paweł II jest naszym orędownikiem u Boga. Przychodzimy, by podziękować za to, że daje on nam przykład zawierzenia takiego Panu Bogu, które wyraził słowami "Totus Tuus" - "Cały Twój". To są słowa, które towarzyszyły mu, jako księdzu, które przyjął, jako dewizę swojego życia, kiedy został biskupem w 1958 roku; towarzyszyły mu, kiedy był arcybiskupem Krakowa i towarzyszyły mu przez cały jego pontyfikat - powiedział kardynał.

Reklama

Zaznaczył, że "także dzisiaj on święty - woła do nas: +Chciej także ty dziś powiedzieć +Cały twój+". To "twój" ma bardzo głębokie i wielorakie znaczenie: Cały twój Panie Boże Wszechmogący, Cały twój Kościele Jezusa Chrystusa, Cały twój Maryjo, której był wielkim czcicielem i orędownikiem - mówił metropolita warszawski.

Kard. nawiązał także do słów św. Pawła Apostoła "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Zwrócił uwagę, że odnoszą się one zarówno do sytuacji trudnych i bolesnych, jaki i radosnych, budzących nadzieję. Przypomniał, że papież o nich wspominał podczas stanu wojennego oraz po 1989 roku, kiedy napominał tłumacząc, że Polska jest jego ojczyzną - jest jego matką.

Umacnia nas także teraz, kiedy w niebie będąc w domu ojca jest orędownikiem całego świata, ale jest także orędownikiem naszych polskich spraw, które się dokonują. Potrzebujemy dziś nie tylko jego nauki, dokumentów, encyklik, jego słów, modlitwy, ale potrzebujemy stałej jego obecności w tajemnicy świętych obcowania - podkreślił kard. Nycz.

Zwrócił uwagę, że w czasie pandemii poddane próbie zostały więzy społeczne, miłość bliźniego, wytrwałość i cierpliwość.

Potrzebujemy słów papieża "Nie lękajcie się", ale potrzebujemy nade wszystko łaski Boga Wszechmogącego. Modlimy się w naszym życiu osobistym o łaskę ustania sytuacji pandemii, która jest także pewnym sprawdzianem i próbą naszego umiłowania eucharystii - powiedział kard. Nycz. Podkreślił jednocześnie, że w tej trudnej ludzkiej sytuacji potrzebujemy Bożego umocnienia, które płynie z każdej mszy św.

Nawiązując do obchodzonego w tym roku 20-lecia istnienia Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" kardynał poprosił o modlitwę i wsparcie materialne prowadzonego przez nią funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości i uboższych rodzin.

Dzień Papieski ma także wymiar budowania +żywego pomnika Janowi Pawłowi II. Jest nim wielki, jak na skalę naszej ojczyzny, fundusz stypendialny, poprzez który przeszło już prawie 11 tys. młodych ludzi - powiedział metropolita warszawski. Dodał, że obecnie fundacja pomaga 2 tysiącom, a "głównym sposobem zasilania tej fundacji jest zbiórka, która się dokonuje w każdy Dzień Papieski - także dzisiaj".

Zaapelował, by otworzyć serca na wolontariuszy, którzy będą stać przed kościołami w całej Polsce, oraz na ulicach miast. Oni występują w niezwykle słusznej sprawie. Dotykają najważniejszego przykazania, jakim jest przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego - tej miłości konkretnej - podkreślił.

Dzień Papieski obchodzony jest w Kościele katolickim od 2001 roku, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 16 października jest natomiast świętem państwowym ustanowionym przez Sejm w lipcu 2005 r.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku, jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.