Wiemy, że taki napis jest na tym kamieniu. Zostanie on w najbliższym czasie usunięty. Postępujemy podobnie jak w przypadkach innych zniszczeń w parkach i na terenach zielonych np. dewastacji pomników w Parku Jordana – powiedział PAP dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf. - Inne formy protestu, takie jak rozwieszanie czarnego prania w Parku Krakowskim nie są przez nas blokowane – dodał.

Reklama

Kempf poinformował, że ZZM nie zawiadomił policji.

Protesty w całym kraju wywołało orzeczenie TK, który w ubiegły czwartek uznał, że przepis dopuszczający przerwanie ciąży w razie ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu, jest niezgodny z konstytucją.

Niszczenie i uszkodzenie mienia to w zależności od wartości szkody wykroczenie lub przestępstwo. Jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Reklama

Kamień papieski to 26-tonowy głaz granitu sprowadzony znad Morskiego Oka, który umieszczono na Błoniach w 1997 r., w 19. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Został opatrzony napisem "Ty jesteś skała" i upamiętnia spotkania papieża z wiernymi archidiecezji krakowskiej. Kilka dni po śmierci papieża ok. 1 mln osób przyszło w to miejsce z krakowskiego Rynku Głównego w "Białym Marszu" (drugim w historii) i wzięło udział we mszy dziękczynnej za życie i pontyfikat Jana Pawła II.