26 kwietnia 2021 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że w części województwa mazowieckiego, w tym w Warszawie na terenie dzielnic Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów i Ursus, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzoapirenu - informowała w tym tygodniu rzeczniczka stołecznego magistratu Monika Beuth-Lutyk. To jeden z gównych składników zanieczyszczenia powietrza.

Reklama

Groźny benzoapiren

Ze względu na taką sytuację do 31 grudnia 2021 roku w wymienionych miejscach obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty) - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. To niebezpieczny, rakotwórczy związek chemiczny.

W praktyce oznacza to ograniczenie rozpalania grilli i ognisk, ale też zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) - nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii).

Reklama

W razie łamania tych przepisów policja lub GIOŚ mogą nakładać mandaty. Straż miejska informuje jednocześnie, że będzie patrolować miasto i w ramach swoich kompetencji, strażnicy będą upominać i pouczać takie osoby.