Rekrutacja dzieci do gminnego żłobka w wielkopolskich Nowych Skalmierzycach rozpoczęła się we wtorek i potrwa do 28 maja. Już o godz. 17:00 w poniedziałek przed żłobkiem zaczęła ustawiać się kolejka chętnych do zapisania swojego dziecka. Rodzice przyszli pod żłobek i na przyniesionych ze sobą krzesłach turystycznych rozpoczęli czuwanie w kolejce do zapisów.

Reklama

Żłobek – jak wyjaśnił burmistrz Walczak dysponuje 80 miejscami, z czego do rekrutacji w roku bieżącym zaplanowano 40 wolnych. Pozostałe zajmują dzieci, które do żłobka już uczęszczają, ich opieka w placówce będzie kontynuowana aż do rozpoczęcia edukacji w przedszkolu – wyjaśnił.

Trzy placówki w powiecie

Prowadzenie przez samorządy żłobków nie jest obowiązkowe, tak jak ma to miejsce w przypadku przedszkoli. Dlatego w powiecie ostrowskim są tylko trzy takie placówki. W naszej gminie widzimy taką potrzebę, ponieważ wzrasta zaufanie społeczne do tego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od samego początku sukcesywnie więc zwiększamy liczbę miejsc w naszym żłobku - powiedział burmistrz.

W momencie jego utworzenia w 2015 r było 30 miejsc, w 2017 - 42, w 2018 - 68, od roku 2019 roku - 80 miejsc. Liczba ta w ciągu zaledwie czterech lat wzrosła aż o 166 procent, pomimo podobnego na przestrzeni wspomnianych lat poziomu dzietności. Dla przykładu podam, że w 2015 r. urodziło się 190 dzieci, w 2020 - 181 – powiedział burmistrz.

Rekrutacja do żłobka odbywa się na podstawie regulaminu, który określa punktację poszczególnych kryteriów. Wśród nich znajdują się: miejsce zamieszkania na terenie Nowych Skalmierzyc, rodzice pracujący zawodowo, rodzic samotnie wychowujący, dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności i kryterium wielodzietności.

Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów. W przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów komisja rekrutacyjna wybiera dziecko na podstawie kolejności złożenia wniosku - wyjaśnił burmistrz.

Z wtorkowych danych żłobka wynika, że miejsc zabraknie dla 20 dzieci. Koszt pobytu dziecka w gminnym żłobku wynosi 150 zł miesięcznie.