Uroczystość z udziałem polskich biskupów odbyła się w bazylice oo. Jezuitów w Krakowie. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem treść aktu odczytał w imieniu Kościoła i narodu abp Gądecki.

Reklama

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" – mówił abp Gądecki.

"Przepraszamy"...

Częścią aktu było przeproszenie za popełnione grzechy.

Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii - odczytał przewodniczący KEP.

Biskupi prosili o łaskę nawrócenia i pokuty. Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników - w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska - napisano w akcie.

"W trudnym czasie pandemii"

W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju - podkreślono.

Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii - podkreślili biskupi.

W tym roku mija 100 lat od zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten jest ponownie odczytywany w piątek przez kapłanów we wszystkich parafiach w Polsce.