W badaniu Kantar Public respondenci oceniali polityków podając liczbę od 1 do 7, gdzie 1 oznaczało, że polityk jest inteligentny, a 7 - że jest nieinteligentny. Pracownia Kantar Public na podstawie odpowiedzi wyliczyła średnią dla każdego spośród uwzględnionych w badaniu polityków - im ta średnia jest niższa, tym inteligencja danego polityka została oceniona wyżej. Za odpowiedzi pozytywne zostały uznane liczby od 1 do 3, a za negatywne - od 5 do 7.

Reklama

Badani oceniali Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Borysa Budkę, Włodzimierza Czarzastego, Szymona Hołownię, Jarosława Kaczyńskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Rafała Trzaskowskiego oraz Donalda Tuska.

Najinteligentniejsi według badanych

Jako najinteligentniejszego polityka badani wskazali Szymona Hołownię, któremu pozytywne oceny inteligencji przyznane zostały przez 57 proc. badanych, a jego średnia ocen wyniosła 2,9. Jako nieco mniej inteligentny postrzegany jest Rafał Trzaskowski (ze średnią 3,0). Mimo, że zdobył o 2 punkty procentowe więcej ogółu pozytywnych opinii niż Szymon Hołownia (59 proc.), to nieco więcej Polaków ma negatywną opinię o jego inteligencji (17 proc., u Hołowni 14 proc.). Pierwszą trójkę zamyka Donald Tusk ze średnią ocen 3,1. 58 proc. badanych ocenia go jako polityka inteligentnego, a 20 proc. z nich skłania się ku przeciwnej opinii.

Reklama

Nieco wyższe średnie ocen uzyskali Robert Biedroń oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla Kantar, ci politycy otrzymali najwięcej odpowiedzi środkowych (4) spośród polityków w zestawieniu (po 24 proc.), ale znacznie więcej pozytywnych opinii zebrał lider Lewicy (45 proc.) niż Koalicji Polskiej (35 proc.). Zbliżone noty otrzymali także szef klubu parlamentarnego KO Borys Budka oraz jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak (obaj ze średnią 3,7). Zaraz za nimi uplasował się lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, ze średnią 3,8.

Jak zaznacza Kantar najmniej inteligentnym politykiem według Polaków, ze średnią ocen 4,0, jest Jarosław Kaczyński, któremu najwięcej badanych przyznało oceny od 5 do 7 (37 proc.). Jednocześnie jednak 44 proc. z nich oceniło pozytywnie polityka pod tym względem. Niska średnia ocena w tym przypadku wynika zatem z kontrowersyjnych ocen.

Warto zaznaczyć - czytamy w sondażu - że kilku polityków nie jest znanych części badanych jak np. Włodzimierz Czarzasty (35 proc.), Krzysztof Bosak (29 proc.), Borys Budka (27 proc.) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (26 proc.).

Reklama

Politycy "najnowocześniejsi"

Przedmiotem badania była również ocena nowoczesności polityków. W analogicznie skonstruowanym pytaniu badani oceniali tę cechę, przyznając liczbę od 1 (nowoczesny) do 7 (nienowoczesny) każdemu z polityków w zestawieniu, z których to odpowiedzi została następnie wyciągnięta średnia.

W tym pytaniu najwyższe noty zdobyli ex aequo Hołownia oraz Trzaskowski, obaj ze średnią 3,0. Na trzecim miejscu uplasował się Robert Biedroń ze średnią 3,3, a na czwartym Donald Tusk ze średnią 3,5. Jak podkreślono w komunikacie, temu ostatniemu politykowi pozytywną ocenę przyznało 51 proc. Polaków, a 25 proc. - negatywną.

Kolejne miejsca zajęli: Bosak, Kosiniak-Kamysz oraz Budka, wszyscy trzej ze średnią 3,8, oraz Czarzasty ze średnią 4,2. Za najbardziej nienowoczesnego polityka został uznany Jarosław Kaczyński, który otrzymał średnią 5,3. 67 proc. Polaków przyznało mu ocenę negatywną (oceny 5-7), a do przeciwnego zdania skłaniało się 19 proc. badanych.

Jak podkreśla Kantar po uwzględnieniu średnich ocen inteligencji i nowoczesności, najwyższymi notami w przypadku obu tych wymiarów odznaczyli się Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Drugie miejsce należy do Roberta Biedronia. Na skraju wysokich, a średnich ocen jest Donald Tusk. W pobliżu środkowych ocen znaleźli się Krzysztof Bosak, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Borys Budka. Nieco gorzej w zestawieniu wypadł Włodzimierz Czarzasty. Natomiast najgorsze oceny uzyskał Jarosław Kaczyński.

"Istotne cechy dla polityków"

W komentarzu ekspertki Kantar Public Anny Trząsalskiej czytamy, że "nowoczesność i inteligencja to cechy, które w obecnych czasach są bardzo istotne dla polityków, którzy mają za zadanie sprostać aktualnym problemom społecznym, wymagającym otwartości na zmiany". Badaczka podkreśla, że politycy zdobyli "raczej pozytywne" oceny inteligencji, a różnica między pierwszym a ostatnim politykiem w zestawieniu wynosi zaledwie 1,1.

- Najniższa nota Jarosława Kaczyńskiego (neutralna 4) to wynik kontrowersyjnych odpowiedzi, a nie niskiego odsetka pozytywnych ocen - zaznaczyła Trząsalska. - Co ciekawe, również 33 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Jarosław Kaczyński jest raczej nienowoczesny niż nowoczesny. Nasuwa się więc pytanie, czy dla wszystkich odpowiadających nowoczesność jest cechą pozytywną? - dodała.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9-14 lipca na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia metodą CAPI (bezpośrednie wywiady wspomagane komputerowo).