W lipcu 31 proc. Polaków pozytywnie oceniło prezydenta Andrzeja Dudę, ale jednocześnie, 61 proc. badanych ma negatywną opinię na temat jego pracy. 8 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Reklama

Jak rozkładają się oceny Polaków?

Odsetek badanych pozytywnie oceniających pracę prezydenta spadł o 3 punkty procentowe w stosunku do czerwca, a odsetek wskazań negatywnych wzrósł o 5 punktów procentowych. O 2 punkty procentowe spadł odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak Andrzej Duda wykonuje swoje obowiązki.

W lipcu 62 proc. respondentów oceniło rząd negatywnie, natomiast 28 proc. pozytywnie oceniła pracę rządu. Odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie wyniósł 10 proc.

W porównaniu do czerwca o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek osób negatywnie oceniających pracę rządu. Udział osób oceniających rząd pozytywnie spadł o 4 punkty procentowe; odsetek osób niepotrafiących wyrazić zdania w tej sprawie wzrósł o 1 punkt procentowy.

Reklama

31 proc. Polaków w lipcu pozytywnie oceniło premiera Mateusza Morawieckiego. Odsetek osób niezadowolonych jest zdecydowanie większy i wynosi 59 proc. 10 proc. badanych nie potrafiło wyrazić zdania w tej sprawie.

W porównaniu do czerwca, odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 2 punkty procentowe, a udział osób pozytywnie go oceniających spadł o 3 punkty procentowe. Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł o 1 punkt procentowy.

Większość Polaków źle ocenia wszystkie trzy instytucje

"W lipcu oceny netto wszystkich instytucji władzy odnotowały spadek. Ocena netto premiera spadła o 5 punktów procentowych i wynosi -28. Ocena rządu również odnotowała spadek o 7 punktów procentowych i jest równa -34, natomiast ocena netto prezydenta spadła o 8 punktów procentowych i wynosi -30" - podkreśla Kantar.

Agata Zadrożna, ekspert Kantar oceniła, że w lipcu oceny pracy rządu, premiera i prezydenta pogorszyły się i są obecnie na poziomie zbliżonym do tych z początku roku. "Większość Polaków źle ocenia wszystkie trzy instytucje i w zasadzie jedynie wyborcy PiS są z nich zadowoleni" - stwierdziła.

Badanie przeprowadzono w dniach 9 - 14 lipca, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Badanie przeprowadzono techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).