To kolejna nota polskiego MSZ do władz Białorusi w tej sprawie.

Reklama

"W związku z sytuacją grupy osób przebywających na terenie Białorusi w pobliżu miejscowości Usnar Dolnyj przy granicy z Polską, 27 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP po raz kolejny wystosowało notę dyplomatyczną do władz Białorusi, ponawiając propozycję natychmiastowego dostarczenia tym osobom pomocy rzeczowej i zwracając się o zgodę na wjazd na terytorium RB konwoju humanitarnego, który oczekuje przy przejściu granicznym w Bobrownikach" - poinformował resort.

W komunikacie podkreślono też, że kierując się względami humanitarnymi i mając na uwadze decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, MSZ zwróciło się także do Białorusi "o pilne zapewnienie przebywającym na jej terytorium migrantom żywności, wody, odzieży, dostępu do urządzeń sanitarnych, odpowiedniej opieki medycznej - zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu ETPC".

Polskie władze - napisano - "pozostają w stałym kontakcie" z partnerami międzynarodowymi, w tym z przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) w Warszawie oraz w Mińsku, by wspólnie pracować nad zgodnym z prawem i skutecznym sposobem "dotarcia do migrantów przebywających na terytorium Białorusi z niezbędnym wsparciem humanitarnym".

Reklama

W okolicy Usnarza Górnego (woj. podlaskie), na granicy polsko-białoruskiej - po stronie Białorusi - od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców z Bliskiego Wschodu; osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze. Migranci nie chcą wracać na Białoruś.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował w środę, że Polska musi zapewnić migrantom koczującym przy jej granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną i - jeśli to możliwe - tymczasowe schronienie. Jednocześnie "środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg", by Polska wpuściła tych migrantów na swoje terytorium - dodał ETPC.

Transport czeka na wjazd

W niedzielę polskie MSZ skierowało do strony białoruskiej notę dyplomatyczną, oferując pomoc humanitarną dla migrantów. Transport z pomocą humanitarną - na którą składają się m.in. namioty, koce, agregaty prądotwórcze - jest na przejściu granicznym w Bobrownikach i czeka na zgodę na wjazd. Białoruś odmówiła jednak Polsce zgody na wpuszczenie konwoju.

ETPC takie same wytyczne jak Polsce przekazał w środę także Łotwie, w przypadku tego kraju chodzi o 41 irackich Kurdów koczujących przy granicy łotewsko-białoruskiej.

Środki tymczasowe będą obowiązywać przez trzy tygodnie, do 15 września włącznie. Trybunał wyjaśnił w oświadczeniu, że nakazane przez niego "środki tymczasowe" nie przesądzają a priori o jego decyzji w tej sprawie.