W związku z upływem kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego Leona Kieresa marszałek Sejmu wyznaczyła termin na składanie wniosków ws. kandydatur do piątku 17 września br. do godz. 20. Pisma z informacją o naborze przewodniczący klubów i kół otrzymali od szefowej kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej.

Reklama

9-letnia kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Leona Kieresa upłynęła 23 lipca.

Poprzednio nie było zgłoszeń

Zgodnie z regulaminem Sejmu, który reguluje procedurę wyboru sędziego Trybunału, kandydata na to stanowisko może zgłosić grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Należy to uczynić na co najmniej 30 dni przed upływem kadencji odchodzącego sędziego.

Termin pierwszego naboru minął 23 czerwca; nie zgłoszono wówczas żadnej kandydatury.

Sędzia Leon Kieres orzekał w Trybunale Konstytucyjnym od lipca 2012 roku. W październiku 2020 r. zgłosił zdanie odrębne do głośnego wyroku TK odnoszącego się do przepisów o dopuszczalności aborcji. Jest profesorem nauk prawnych, uznanym polskim prawnikiem. W przeszłości był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, senatorem Platformy Obywatelskiej i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.