Po otrzymaniu informacji o zakwaterowaniu ewakuowanych Afgańczyków na terenie Poznania, z inicjatywy działaczy i działeczek społecznych, zawiązała się Sieć wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym. W jej skład wchodzą członkowie organizacji pozarządowych, kolektywy i niezrzeszeni wolontariusze i wolontariuszki działający na rzecz solidarności i pomocy migrantom oraz osobom z doświadczeniem uchodźczym. W sieci znajduje się obecnie kilkaset osób gotowych do udzielania pomocy.

Reklama

Pomoc dla Afgańczyków

Dzięki ich działaniom uruchomiono zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych oraz zorganizowano grupy wsparcia dla potrzebujących. Afgańczycy zakwaterowani na terenie Poznania otrzymali należną pomoc i zostali objęci kompleksową opieką.

Przedsięwzięcie wspierają instytucje kultury i nauki – m.in. Instytut Pamięci Narodowej, który przekazał ewakuowanym gry edukacyjne.

Akcję koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.