Będziemy się zwracać do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc, bo musimy zapewnić miejsce tym osobom, a w momencie kiedy mamy przepełniony SOR, osobami, które nie wymagają hospitalizacji albo na oddziałach te osoby są kładzione bardziej ze względów humanitarnych, to zaczyna brakować miejsca dla osób, które naprawdę tego wymagają – powiedział Tomasz Musiuk, wicedyrektor szpitala w Hajnówce.

Reklama