Szef "Solidarności" odniósł się do decyzji o nałożeniu na Polskę kary miliona euro dziennie w związku z dalszym działaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Reklama

- Kara jest bezprzedmiotowa, albowiem zawiesiłem w zeszłym tygodniu prace tego trybunału niesprawiedliwości - podkreśla szef związku.

Piotr Duda, podczas manifestacji przed siedzibą TSUE w Luksemburgu, przekazał postanowienie o zawieszeniu działalności tego trybunału do czasu rozstrzygnięcia legalności jego funkcjonowania przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", który odbędzie się w maju przyszłego roku.

- Do tego czasu Trybunał nie ma prawa orzekać - stwierdził Piotr Duda i dodał, że będzie musiał rozważyć sankcje w postaci dziennej kary, za niepodporządkowanie się postanowieniu zabezpieczającemu.

Postanowienie TSUE

W wydanym w środę postanowieniu wiceprezes TSUE Lars Bay Larsen zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, "licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania, wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub - w przypadku braku zastosowania się do tego postanowienia - do dnia wydania ostatecznego wyroku".

Komisja Europejska 7 września zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o postanowienie dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Reklama

14 lipca Polska została zobowiązana przez TSUE do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych, odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. KE podała 7 września, że uważa, iż Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński już w wakacje zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wskazywał, że nie sprawdziła się ona. Także premier Mateusz Morawiecki, który w ubiegły wtorek wziął udział w debacie w Parlamencie Europejskim, zapowiedział, że ID SN zostanie zlikwidowana.