Szef MEiN pytany był w Polsat News o przyjętą 13 stycznia przez Sejm nowelizację ustawy Prawo oświatowe, wzmacniającą rolę kuratora oświaty. - Nie ma żadnych zmian przepisów, jeśli chodzi o powoływanie dyrektora szkoły. Komisja konkursowa jest dokładnie w tym samym kształcie, w którym była wcześniej - powiedział Czarnek. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "wcześniej proponowane przepisy zwiększały liczbę przedstawicieli kuratora o 2 osoby, co i tak było mniejszością w komisji konkursowej".

Reklama

"Kłamstwa powielane przez opozycję, że teraz kurator będzie decydował, kto będzie dyrektorem szkoły, świadczą dobrze o tym, jakie jest nastawienie pań posłanek z opozycji do tej ustawy" - ocenił minister Czarnek.

Szef MEiN przyznał, że prawdą jest przepis mówiący o tym, że "jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia - dlaczego tego nie zrobił". - Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie tego dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

"Sytuacje na razie incydentalne"

Reklama

Minister Czarnek wyjaśnił, że "ten przepis ma zapobiegać rozpowszechnianiu się sytuacji, na razie incydentalnych - występujących w 1 proc. przypadków, kiedy dyrektor szkoły nie realizuje zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego".

- W takiej sytuacji kurator, jako organ nadzoru pedagogicznego, będzie mógł wezwać dyrektora szkoły do złożenia wyjaśnień - dlaczego tego nie zrobił i będzie mógł wyznaczyć mu kolejny termin na realizację zaleceń pokontrolnych. Nic automatycznego. Wszystko w rozmowie i dialogu - tłumaczył szef MEIN.

Dodał, że "od decyzji odwołania go ze stanowiska, dyrektor szkoły będzie mógł się odwoływać do sądu administracyjnego albo do sądu pracy". Zaznaczył, że "obie drogi są otwarte". - Nie ma żadnej dowolności. Jest także kontrola sądowa takich rzeczy - powiedział minister Czarnek.

Reklama

"Kłamstwem jest..."

Podkreślił, że "na gruncie projektowanych przepisów kłamstwem jest mówienie, iż kurator w sposób dowolny będzie mógł odwoływać dyrektora szkoły".

Zaznaczył, że "szkoła jest przede wszystkim miejscem pracy nauczycieli" i "realizowana jest w niej podstawa programowa".

Powiedział, że ministerstwo zaprasza do szkół organizacje pozarządowe. - Wymaga od nich jedynie, żeby informowały o tym, czego będą chciały uczyć nasze dzieci nie tylko Radę Rodziców, która stanowi jakiś mały odsetek wszystkich rodziców uczniów w szkole, ale wszystkich rodziców.

Dodał, że informacje o treściach, które dana organizacja pozarządowa planuje przekazywać uczniom będą zamieszczeni na stronie internetowej kuratorium. - Każdy rodzic będzie mógł się z tym zapoznać i będzie mógł protestować. W takiej sytuacji kurator będzie miał możliwość sprzeciwu wejścia do szkoły danej organizacji - mówił minister Czarnek.