W miniony piątek Senat opowiedział się w głosowaniu za odrzuceniem w całości nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, m.in. wzmacniającej rolę kuratorów oświaty i zmieniającej zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i w placówkach oświatowych.

Reklama

W piątek Senat rozpatrywał przygotowaną przez MEiN nowelę Prawa oświatowego, wzmacniającą rolę kuratorów oświaty oraz zmieniającą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Następnie przeprowadzono głosowanie.

Za odrzuceniem noweli głosowało 51 senatorów, 45 było przeciwko, a 1 senator wstrzymał się od głosu. Tym samym Senat rekomenduje Sejmowi odrzucenie nowelizacji.