6 czerwca Straż Graniczna zatrzymała Rosjanina na warszawskiej Woli.

W poniedziałek 6 czerwca br. funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w Warszawie cudzoziemca - obywatela Rosji, który nielegalnie przebywał na terytorium Polski oraz na podstawie decyzji administracyjnej był zobowiązany do powrotu. Główną przesłanką wydania cudzoziemcowi decyzji administracyjnej zobowiązujące go do opuszczenia naszego kraju był art. 302 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tj. wymagały tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej). Decyzja ta podlegała natychmiastowemu wykonaniu. - komentuje dla Radia ZET rzecznik prasowa Straży Granicznej Anna Michalska.

Reklama