"Niemal 1500 osób posiada na Białorusi status więźnia politycznego. W przypadający dziś Dzień Więźnia Politycznego ponownie wzywamy władze w Mińsku do uwolnienia wszystkich zatrzymanych, w tym A. Poczobuta, oraz do zaprzestania dalszych represji" - oświadczyło na Twitterze MSZ.

Reklama

W lutym białoruskie władze w politycznym procesie zarzuciły Poczobutowi "wzniecanie nienawiści" i skazały na osiem lat więzienia. Poczobut był namawiany do zwrócenia się do Alaksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie, jednak kategorycznie odmówił.

Obecnie Poczobut przebywa w areszcie więzienia nr 1 w Grodnie, gdzie oczekuje na termin rozprawy apelacyjnej do wyroku ogłoszonego 9 lutego. Odbędzie się ona przed Sądem Najwyższym.

Strona polska domaga się uwolnienia Poczobuta i zdjęcia z niego politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. W dzień po jego skazaniu władze RP podjęły decyzję o zamknięciu przejścia granicznego w Bobrownikach ze względu "na ważny interes bezpieczeństwa państwa", później wprowadzono kolejne ograniczenia na granicy z Białorusią. MSWiA oświadczyło następnie, że jeśli Poczobut zostanie uwolniony, to przejścia zostaną otwarte. MSZ zapewnia, że stale prowadzi działania na rzecz uwolnienia Poczobuta.

autor: Karol Kostrzewa