Według prognozy zagrożenia pożarowego w lasach udostępnionej przez IMGW na Twitterze, w poniedziałek pozostaje ono na niskim i bardzo niskim poziomie jedynie na południowych krańcach kraju – głównie w województwach małopolskim i podkarpackim.

Reklama

IMGW: Prognoza zagrożenia pożarowego na poniedziałek

Poziom średni określono dla wybranych regionów województw na południowym wschodzie – śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Im bardziej na północ tym zagrożenie pożarowe w lasach wzrasta do wysokiego i bardzo wysokiego poziomu. Niebezpiecznie w poniedziałek jest zwłaszcza na wskazanych w grafice IMGW obszarach województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

To właśnie na północnych obszarach tego ostatniego sytuacja jest najpoważniejsza. Poziom zagrożenia pożarowego w lasach określono tam jako „ekstremalny”.

Reklama

IMGW: W tych regionach we wtorek będzie "ekstremalnie"

Według prognozy IMGW we wtorek zagrożenie pożarowe ma się jeszcze zwiększyć. Obszary, w których jego poziom określono jako „bardzo wysoki” lub „ekstremalny”, pokryją prawie całą północną połowę Polski. Najbardziej niebezpiecznie będzie na północy województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie województwa pomorskiego.

Rejony z ekstremalnym poziomem zagrożenia pożarowego w lasach znajdą się także w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim.

Leśnicy i IMGW ostrzegają

W związku z prognozami leśnicy i IMGW apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lasach. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z nr alarmowym 112.