4. klasa - pierwsza po nauczaniu początkowym

Pierwszy etap nauczania szkolnego to nauczanie początkowe, inaczej edukacja wczesnoszkolna. Jest to etap nauczania, który obejmuje 3 pierwsze klasy szkoły podstawowej i stanowi łagodne przejście z okresu przedszkolnego do okresu nastoletniego.

Reklama

Podczas pierwszych trzech lat w szkole dziecko uczy się podstaw, które będą potrzebne do późniejszego zdobywania wiedzy. Uczeń nabywa umiejętność czytania, pisania oraz liczenia. To czas, w którym dziecko przyzwyczaja się do obowiązków związanych z nauką i chodzeniem do szkoły. A także okres, w którym uczeń może nawiązać znajomości z rówieśnikami i zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Zajęcia w klasach 1-3 zazwyczaj prowadzone są wyłącznie przez wychowawcę klasy i z reguły w jednej sali szkolnej. Najmłodsze dzieci w szkole spędzają na zajęciach 20 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Ocena umiejętności dziecka w klasach 1-3

Oceny dziecka w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej mają charakter opisowy. Pokazują postępy w nauce i ogólny rozwój dziecka. Podobnie jak w późniejszych etapach kształcenia, tak również w przypadku ocen opisowych w klasach 1-3, są one wystawiane na bieżąco (jako informacja o aktualnie zdobytych umiejętnościach), a także na koniec pierwszego semestru nauki i całego roku szkolnego.

4. klasa szkoły podstawowej: Co się zmienia dla ucznia?

Reklama

Przyszły czwartoklasista może spodziewać się w swojej edukacji sporych zmian. Bowiem od 4. klasy szkoły podstawowej zajęcia prowadzone są przez różnych pedagogów oraz w różnych salach lekcyjnych. Od tego momentu zostaje również wprowadzona skala ocen od 1 do 6.

Czwartoklasista może się spodziewać także zmiany wychowawcy klasy. Być może będą z nim, poza godziną wychowawczą, również jakieś dodatkowe lekcje. Niemniej jednak wychowawcy klas 4-8 nie prowadzą dla uczniów wszystkich zajęć, a zdarza się, że przedmiot prowadzony przez wychowawcę 4. klasy wejdzie do planu lekcji dopiero w kolejnej klasie.

Nowe przedmioty dla czwartoklasistów w roku szkolnym 2023/2024

Nauczanie w klasach 1-3 było nauczaniem zintegrowanym. Począwszy od 4. klasy podstawówki do programu nauczania wchodzą konkretne przedmioty. Lekcje są prowadzone przez wykwalifikowanych w tym kierunku pedagogów. Zajęcia są podzielone na 11 przedmiotów plus dodatkowy 12. przedmiot (religia lub etyka), jeżeli uczestnictwo w nim jest obowiązkowe. Przedmioty, które wchodzą w 4. klasie szkoły podstawowej, to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • przyroda
 • historia
 • plastyka
 • muzyka
 • technika
 • informatyka
 • WF - wychowanie fizyczne
 • zajęcia z wychowawcą.

Zwiększa się również ogólna liczba zajęć szkolnych - z 20 w klasach 1-3 do 24 w klasie 4. Początek czwartej klasy to zatem czas wielu zmian, jednak uczniowie są do tego dobrze przygotowani.