Dostęp do lekarza pierwszego kontaktu poza miejscem zamieszkania

Jeżeli jesteśmy poza miejscem zamieszkania i potrzebujemy pomocy medycznej, możemy z niej skorzystać w dowolnej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Już od dawna nie obowiązuje rejonizacja w dostępie do świadczeń medycznych. Jeżeli musimy skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego w dowolnym miejscu w kraju to nie potrzebujemy w tym celu żadnego skierowania.

Reklama

Gdy chcemy skorzystać z pomocy medycznej w ramach funduszu to placówka, do której się zgłaszamy musi mieć podpisaną umowę z NFZ. Wówczas taka wizyta nie będzie dla nas dodatkowym kosztem. Oczywiście dotyczy to wszystkich osób, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kiedy może nas przyjąć lekarz rodzinny?

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pracują zawsze w dni robocze - czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.Lekarz pierwszego kontaktu ma obowiązek przyjąć nas na wizytę. Pamiętajmy, że za przyjęcie osoby chorej spoza listy swoich pacjentów lekarze rodzinni oraz przychodnie otrzymują dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli musimy skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego w dowolnym miejscu w kraju to nie potrzebujemy w tym celu żadnego skierowania. / ShutterStock
Reklama

Pomoc medyczna w weekendy i święta

Co zrobić, gdy jesteśmy na wakacjach, a potrzebujemy pomocy medycznej w weekend lub święto? W tym przypadku możemy również zgłosić się do dowolnej placówki medycznej, która może nas przyjąć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Lista punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajduje się na stronie NFZ. Dzięki temu możemy znaleźć placówkę, która jest najbliżej naszego aktualnego miejsca pobytu.

Ponadto możemy skorzystać z pomocy poprzez Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). W tym celu wystarczy zadzwonić na darmowy numer 800 137 200 lub też wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie Ministerstwa.

Kiedy jeszcze nie obowiązuje rejonizacja?

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej korzystamy, gdy nie występuje zagrożenie życia, natomiast obawiamy się, że nasz stan zdrowia pogorszy się do następnego dnia. Natomiast, gdy stan jest stabilny, możemy spokojnie poczekać i zgłosić się w dniu następnym do lekarza rodzinnego w przychodni POZ.

W przypadku zagrożenia życia konieczne jest wezwanie karetki z zespołem ratownictwa medycznego lub też - o ile mamy taką możliwość - pojechania do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). W tym przypadku również nie obowiązuje rejonizacja i nie będą od nas wymagane jakiekolwiek skierowania.