Zespół CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty oszustw komputerowych. Zespół działa w strukturach NASK, czyli Państwowego Instytutu Badawczego – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Prowadzi on działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl oraz dostarcza zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska działa od 1996 roku w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego.

Reklama

Zgłaszanie internetowych oszustw

Od wejścia w życie ustawy z dnia 15 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zespół CERT realizuje część zadań CSIRT NASK. A do nich należy m.in.: reagowanie na zgłoszone incydenty, prowadzenie działalności z zakresu budowania świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa czy też wydawanie komunikatów o zidentyfikowanych zagrożeniach z tego obszaru.

Jak podaje CERTPolska na swoim oficjalnym profilu na Twitter/X, do zespołu CERT można zgłosić:

  • szkodliwe sms-y
  • strony internetowe służące wyłudzeniu danych i środków finansowych oraz
  • inne oszustwa komputerowe.

W jaki sposób można zgłosić szkodliwe sms-y?

Jeśli otrzymamy szkodliwy SMS, który zawiera złośliwy link, warto go przekazać do CERT. Wiadomość przekazujemy dalej w całości, używając funkcji „Przekaż”, na numer 8080. Jest to nowy numer, który obowiązuje od listopada 2023 roku. Dotychczasowy numer 799-448-084 jest nieaktualny.

Numer ten służy do zgłaszania prób wyłudzeń internetowych (phishingu fałszywych aplikacji). CERT nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących usług SMS premium. Wiadomość przekazujemy w oryginalnej formie tekstowej. Nie wycinamy odnośnika treści oraz nie przesyłamy jej w formie zdjęć czy zrzutów ekranu. Ważne, aby był też numer oraz ewentualnie nazwa nadawcy. Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z taryfą operatora. Podany nowy numer służy wyłącznie do przyjmowania smsów.